تأثیر آموزش فن خود گویی مبتنی بر واقعیت در حل تعارضات زناشویی: گزارش موردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تعارضات زناشویی یکی از مشکلات شایع جامعه ی امروزی به شمار می آید که معمولا به صورت پایدار در آمده و بنیان خانواده را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در حل تعارضات زناشویی به درمان هایی نیاز است که کوتاه مدت بوده و در عین حال بگونه ای توان بخشی باشد که بدون حضور مشاور و با حفظ استقلال افراد دچار تعارض، به ایشان کمک کند تا زندگی توأم با آرامش و رشد را تجربه کند. در این پژوهش تلاش شده است سه نمونه از درمان بر اساس اجرای فن خودگویی مبتنی بر واقعیت تشریح شود که نتایج نشان می دهد. در هر سه مورد، این نوع از درمان به حل تعارضات زناشویی منجر گردیده است.

کلیدواژه‌ها