روانشناسی یادگیری
اثربخشی امید درمانی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر قزوین

فریبرز درتاج؛ ابراهیم مهرعلیان

دوره 14، شماره 48 ، تیر 1397، ، صفحه 73-86

https://doi.org/10.22054/jep.2018.10692.1394

چکیده
  چکیده هدف از پژوهش حاضر اثربخشی مداخله امید درمانی براهمال کاری تحصیلی دانش‏آموزان دبیرستان های پسرانه ناحیه 1 شهر قزوین بوده است، از بین دانش آموزان پسر دبیرستان های ناحیه یک شهر قزوین که تعداد دانش آموزان آن1815 نفر بود دو کلاس با ظرفیت 58 نفر با شیوه ی نمونه گیری خوشه ای انتخاب و پس از پر کردن پرسشنامه اهمال کاری سولومن و راثبلوم ...  بیشتر

رابطه هوش هیجانی بار – آن و مؤلفه‌های آن با دین‌داری نوجوانان

محمد رضائی؛ فریبرز درتاج؛ ابراهیم مهرعلیان

دوره 12، شماره 42 ، دی 1395، ، صفحه 79-102

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7384

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین مولفه­های هوش هیجانی بار- آن و دین داری در بین نوجوانان (دانش‌آموزان دبیرستان) در شهرستان قزوین، ناحیه یک، اجرا گردید. روش این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان ناحیه یک شهرستان قزوین بود؛ نمونه عبارت از 100 نفر از دانش آموزان بودند که به صورت نمونه گیری ...  بیشتر