نویسنده = حسین اسکندری
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی ویژگی‌های روان‌شناختی در انتخاب معلمان ابتدایی

دوره 16، شماره 57، پاییز 1399، صفحه 282-301

10.22054/jep.2021.46550.2770

سیدعلی شریف زاده؛ احمد برجعلی؛ حسین اسکندری؛ نورعلی فرخی؛ فرامرز سهرابی


2. اقتدار معلم، اضطراب، افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 11، شماره 35، بهار 1394، صفحه 105-121

حسین اسکندری؛ حمید درودی؛ فرزانه بهرامی


3. بررسی روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان

دوره 6، شماره 17، تابستان 1389، صفحه 88-108

علیرضا پیرخائفی؛ احمد برجعلی؛ علی دلاور؛ حسین اسکندری


4. یادیارها در تدریس کلمات انگلیسی

دوره 6، شماره 16، بهار 1389، صفحه 79-104

حسین اسکندری؛ دکتر داریوش نوروزی


5. ارتباط‌گرایی: در رقابت یا همسویی با دیگر نظریه‌های یادگیری؟

دوره 5، شماره 15، زمستان 1388، صفحه 34-67

حسین اسکندری؛ دکتر هاشم فردانش؛ دکتر سید مهدی سجادی