نویسنده = یعقوبی، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 5
2. تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس ذهن آگاهی، نیاز به شناخت و سرمایه های روانشناختی در دانشجویان

دوره 15، شماره 52، تابستان 1398، صفحه 217-237

10.22054/jep.2019.35337.2381

ابوالقاسم یعقوبی؛ حسین نادری پور؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ حسین محققی


4. اثر بخشی آموزش مهارت‏های پرسشگری به معلمان بر تفکر انتقادی دانش‏آموزان متوسطه

دوره 9، شماره 27، بهار 1392، صفحه 2-26

کامران گنجی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ رضا لطفعلی