شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس نگرش به خواندن برای دانش‌آموزان دورة راهنمایی

مسعود حسینچاری؛ آناهیتا مهرپور

دوره 11، شماره 38 ، دی 1394، ، صفحه 1-25

چکیده
  خواندن، در جایگاه یکی از مهارت‌های چهارگانةزبان‌آموزی، همواره توجه پژوهشگران حوزه‌های گوناگون، از جمله تعلیم و تربیت، را به خود جلب کرده است. خواندن، از ابزارهای مهم فهمیدن در دنیای کنونی است و دانش‌آموزان از آغاز سوادآموزی تا پایان دوران تحصیل خود، همواره با خواندن درگیر هستند. از این‌رو، توجه به ابعاد مختلف توانایی خواندن، ...  بیشتر