تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
صغری ابراهیمی قوام مدیر گروه روانشناسی تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
خدیجه ابوالمعالی الحسینی یادگیری عضو هیأت علمی
غلامعلی احمدی علوم تربیتی، تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
غلامرضا یادگارزاده عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
مسیب یارمحمدی واصل دانشگاه بوعلی سینا
سعید آزادمنش استادیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه علامه طباطبائی
حسن اسدزاده یادگیری دانشگاه علامه طباطبائی
محمد رضا اسدی یونسی دانشگاه بیرجند
افشین افضلی دانشگاه بوعلی سینا همدان
اصغر آقایی هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)
سعید اکبری زردخانه استادیار دانشگاه شهید بهشتی
سوزان امامی پور
محمد حسن امیر تیموری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
احمد برجعلی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
مریم برهمن روانشناسی یادگیری استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
علیرضا پیرخائفی گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
شهلا پزشک
سمیه پوراحسان گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ، ایران
سعید پورروستایی اردکانی استادیار علوم کامپیوتر، دانشگاه علامه طباطبائی
زهرا جامه بزرگ دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه جعفرخانی دانشگاه علامه طباطبایی
کبری حاجی علیزاده روانشناسی یادگیری معاونت
شیرین دخت حبیب زاده عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
سیمین حسینیان استاد گروه مشاوره دانشگاه الزهرا
فریده حسین ثابت عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
فتانه حسنی جعفری استادیار علوم و تحقیقات
باقر حسنوند دانشجو
ملوک خادمی اشکذری روانشناسی یادگیری دانشگاه الزهرا-معاون ف دانشیار گروه روان شناسی تربیتی ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران ، ایران
مهدی خانجانی عضو هیت علمی گروه روان شناسی بالینی و عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
محبوبه خسروی یادگیری دانشگاه علامه طباطبایی
علی خورسندی طاسکوه گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی مدیر گروه علوم تربیتی، پردیس تحصیلات تکمیلی
فریبرز درتاج دانشگاه علامه طباطبایی
علی دلاور استاد دانشگاه علامه طباطبایی
فریده دوکانه ای فرد استادیار گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
لیلا ذوقی
زهره رافضی روانشناسی یادگیری دکترا روانشناسی صنعتی و سازمانی، عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبائی گروه روانشناسی
شیرین رشیدی استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
سعید رضائی روانشناسی یادگیری استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
عباس رضوی یادگیری عضو علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
مجید رعنایی
اسماعیل زارعی زوارکی مدیر گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه
فرزاد زتدی
عنایت اله زمانپور گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
امیر زندمقدم روانشناسی یادگیری دانشگاه علامه طباطبائی
کیانوش زهراکار
ابوطالب سعادتی شامیر روانشناسی یادگیری دانشگاه علوم و تحقیقات
اسماعیل سعدی پور استاد راهنما
احمد سلحشور روانشناسی یادگیری هیئت علمی گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشکده روانشناسی و علوم تذبیتی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد سلطانی‌فر دانشیار گروه علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
اسمعیل علی سلیمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی- دانشگاه علامه طباطبائی
فرامرز سهرابی
کریم سواری یادگیری دانشگاه پیام نور
احمد سوری دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
فاطمه شاطریان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ساوه
علی شیخ الاسلامی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
آسیه شریعتمدار استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
پرویز شریفی درآمدی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
لیلا شکوهی امیرآبادی روانشناسی یادگیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران‏
جواد شهلایی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
کامران شیوندی null
علیرضا صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
رضا مراد صحرائی دانشیار گروه زبانشناسی و آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه علامه طباطبائی- تهران: ایران
مرتضی طاهری عضو هیأت علمی
آمنه عالی روانشناسی یادگیری هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
عباس عباس پور دانشگاه علامه طباطبایی
حسین عبدالهی دانشیار گروه آموزشی برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد عسگری روانشناسی یادگیری گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
ابوالقاسم عیسی مراد هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
ابوالقاسم یعقوبی روانشناسی یادگیری استادگروه روان‌شناسی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان
خدیجه علی آبادی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
ابراهیم علیزاده
حمید علیزاده روانشناسی یادگیری
سعید غیاثی ندوشن
مرضیه غلامی توران پشتی روانشناسی یادگیری استادیار گروه سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)
ایراندخت فیاض روانشناسی یادگیری مدیر گروه آموزش و پرورش
جلیل فتح آبادی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
نور علی فرخی روانشناسی یادگیری دنشگاه علامه طباطبایی
محمد رضا فلسفی نژاد
یحیی قائدی روانشناسی یادگیری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گروه فلسفه تعلیم و تربیت
عزت اله قدم پور دانشگاه لرستان-عضو هیات علمی
فرنگیس کاظمی
کبری کاظمیان مقدم گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران
پروین کدیور استاد دانشگاه خوارزمی
ابوالفضل کرمی
سید محمد کلانتر کوشه دانشگاه علامه طباطبایی
آتوسا کلانتر هرمزی دانشگاه علامه طباطبایی
شیرین کوشکی روانشناسی یادگیری عضو هییت علمی گروه روانشناسی
محمود گودرزی گروه روانشناسی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج،ایران
حسین محققی یادگیری گروه روانشناسی .دانشگاه بوعلی سینا
یوسف محمدی مقدم روانشناسی یادگیری دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه علوم انظامی امین
زهرا مردانی ولندانی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
افسانه مظفری مدیر گروه و عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
عبدالله معتمدی
حمیدرضا مقامی
اعظم مقدم دانشگاه علامه
علی مقدم زاده استادیار دانشگاه تهران
اصغر مینائی
یحیی مهاجر استادیار بازنشسته دانشگاه علامه طبا طبایی
سیده ماهرخ موسوی روانشناسی یادگیری استادیار/ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
اکبر مومنی راد استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان
شهروز نعمتی University of Tabriz
فاطمه نیکخو
محمد رضا نیلی احمد آبادی
داریوش نوروزی
بهشته نیوشا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ساوه
نظام هاشمی گروه روانشناسی، دانشگاه علوم انتظامی (امین)، تهران، ایران
ژانت هاشمی آذر
حبیب هنری عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی
زهرا هوشیاری روانشناسی یادگیری مرکز تحقیقات روانپزشکی
مهدی واحدی استادیار گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی
جلیل یونسی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

login