آ

 • آیتی، محسن الگوی نظری اقدامات جاری معلمان برای شخصی‌سازی یادگیری دانش‌آموزان ابتدایی با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 253-287]

 • آقایی، اصغر اثربخشی آموزش بسته معنا محورتحصیلی مبتنی بر نظریه انسان سالم و آموزش روان‌شناسی مثبت‌نگر بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی ساکن دانمارک [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 205-226]

 • آیینه وند، صادقه نقش ویژگی های شخصیتی در کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 77-104]

 • آهنچیان، محمدرضا شناسایی شاخص های مطلوب برای فعالیت های یاددهی و یادگیری دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه ها و میزان توجه به آنها [دوره 17، شماره 60، 1400]

ا

 • ابراهیمی قوام، صغری الگوی تأثیر عوامل محیطی- اجتماعی بر چرخه انگیزش-یادگیری مادام‌العمر دانشجویان پلیس [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 7-27]

 • ابراهیمی قوام، صغری تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 41-82]

 • ابریشمی زاده، بی بی نعیمه اثربخشی آموزش از طریق فلش کارت‌های مصور ادغام شده بر عملکرد املاء دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 119-138]

 • ابوالمعالی الحسینی، خدیجه مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های معنوی و مهارت‌های شناختی- اجتماعی بر جهت گیری نسبت به مدرسه در دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 137-167]

 • ازادی ده بیدی، فاطمه نقش واسطه‌ای تحول مثبت نوجوانی در رابطه بین جو اخلاقی مدرسه و رفتارهای آسیب‌زای تحصیلی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 177-203]

 • استاجی، معصومه خودکارآمدی و کارآمدی گروهی معلّمان زبان انگلیسی ایرانی به عنوان عوامل پیشبینیکننده رضایت شغلی آنان: رویکرد مدل معادلات ساختاری [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 295-325]

 • اسمعیلی گوجار، صلاح نقش بازی وارسازی در یادگیری [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 107-130]

 • افشین، سید علی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر برنامه ریزی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 111-135]

 • امینی فسخودی، عارفه خودکارآمدی و کارآمدی گروهی معلّمان زبان انگلیسی ایرانی به عنوان عوامل پیشبینیکننده رضایت شغلی آنان: رویکرد مدل معادلات ساختاری [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 295-325]

ب

 • باباخانی، نرگس تاثیر آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر عملکرد تحصیلی و مشکلات عاطفی رفتاری درونی سازی شده و برونی سازی شده دانش آموزان ابتدایی [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 213-251]

 • باقریان فر، مصطفی شناسایی شاخص های مطلوب برای فعالیت های یاددهی و یادگیری دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه ها و میزان توجه به آنها [دوره 17، شماره 60، 1400]

 • باقری فاروجی، محترم مدل ساختاری خود ناتوان سازی تحصیلی بر اساس سبک فرزند پروری ادراک شده و باور های هوشی با میانجی گری جرات ورزی در دانش‌آموزان [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 55-79]

 • باقری نوعپرست، خسرو شناسایی مبانی علمی و فلسفی آموزش دانش‌آموزان تیزهوش در فنلاند و ایران و ارائه الگویی برای ایران [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 77-104]

 • بیانی، علی اصغر طراحی الگوی برنامه درسی مساله محور در دوره پیش دبستانی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 7-30]

 • برقی، عیسی اثربخشی یادگیری معکوس بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه در درس ریاضیات [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 289-316]

 • برهمن، مریم رابطه شایستگی اجتماعی، آخرت نگری با بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای ، بلوغ عاطفی و اخلاقی نوجوانان در مدارس [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 175-212]

 • بنی عامریان، سارا نقش بازی وارسازی در یادگیری [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 107-130]

 • بهشتی، سعید مبانی انسان شناختی علامه حسن زاده آملی واستنتاج اصول وروشهای تربیت اجتماعی ازآن [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 139-164]

پ

 • پیرخائفی، علیرضا اثر‌بخشی باور/جهت انگیزشی و خلاقیت شناختی/شخصیتی بر ارتقاء پیشرفت‌تحصیلی [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 165-188]

 • پورروستایی، سعید تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 41-82]

 • پورقربان گورابی، فائزه تاثیر آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر عملکرد تحصیلی و مشکلات عاطفی رفتاری درونی سازی شده و برونی سازی شده دانش آموزان ابتدایی [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 213-251]

ت

 • تراهی، رقیه نقش واسطه ‏گری ابعاد شخصیت اصیل در ارتباط بین ادراک از جو مدرسه با بهزیستی‏ تحصیلی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 31-54]

 • تلافی داریانی، فاطمه تاثیر موک بر یادگیری و یادداری درس قرآن کریم دانش‌آموزان دختر سال نهم شهر تهران [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 405-423]

ج

 • جانباز لیلی، صفیه تأثیر آموزش مهارتهای حل مسأله و ارتباط در کلاس بر هیجانهای تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 353-374]

 • جعفرزاده، محمدرحیم نقش واسطه ‏گری ابعاد شخصیت اصیل در ارتباط بین ادراک از جو مدرسه با بهزیستی‏ تحصیلی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 31-54]

ح

 • حاج حسینی، منصوره الگوی ساختاری ارتباط میان سبک دلبستگی و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه‌‌ای امید [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 1-22]

 • حاجی یخچالی، علیرضا اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصب-زبان‌شناختی بر هوش هیجانی، انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی دانش-آموزان دختر مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 81-105]

 • حبیب زاده، اصحاب الگوی تأثیر عوامل محیطی- اجتماعی بر چرخه انگیزش-یادگیری مادام‌العمر دانشجویان پلیس [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 7-27]

 • حیدری، جمشید تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 41-82]

 • حسینی، محمد علی ارائه مدلی برای میل به ماندگاری در معلمان دوره متوسطه اول آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 29-56]

 • حسنی جعفری، فتانه ساخت و اعتباریابی مقدماتی مقیاس سنجش ابعاد زورگویی در نوجوانان [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 225-247]

 • حسینچاری، مسعود نقش واسطه‌ای تحول مثبت نوجوانی در رابطه بین جو اخلاقی مدرسه و رفتارهای آسیب‌زای تحصیلی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 177-203]

 • حسن زاده، روح اله مبانی انسان شناختی علامه حسن زاده آملی واستنتاج اصول وروشهای تربیت اجتماعی ازآن [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 139-164]

 • حسنوند، فضل الله تبیین مدل ساختاری شادکامی معلمان بر اساس خردمندی و بخشش [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 93-119]

 • حقوقی، رویا اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر باورهای خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر دچار افت تحصیلی [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 105-118]

خ

 • خامسان، احمد الگوی نظری اقدامات جاری معلمان برای شخصی‌سازی یادگیری دانش‌آموزان ابتدایی با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 253-287]

 • خرمائی، فرهاد نقش واسطه‌ای تحول مثبت نوجوانی در رابطه بین جو اخلاقی مدرسه و رفتارهای آسیب‌زای تحصیلی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 177-203]

د

 • دانش پایه، مسلم تبیین مدل ساختاری شادکامی معلمان بر اساس خردمندی و بخشش [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 93-119]

 • درخشان، معراج باور‌های هوشی و اشتیاق تحصیلی: نقش واسطه‌گر شناخت اجتماعی [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 249-270]

 • دلاور، علی طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی موضوعات عملی انتقالی در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با رویکرد سازنده‌گرایی [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 23-56]

 • دلاور، علی نقش ویژگی های شخصیتی در کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 77-104]

 • دهقانی، یوسف اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر برنامه ریزی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 111-135]

 • دوقی، لیلا مدل ساختاری خود ناتوان سازی تحصیلی بر اساس سبک فرزند پروری ادراک شده و باور های هوشی با میانجی گری جرات ورزی در دانش‌آموزان [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 55-79]

ذ

 • ذوقی، لیلا تاثیر بازی‌های آموزشی-ورزشی و حرکات ریتمیک بر مهارت‌های ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 375-404]

ر

 • رجبی نژاد، مریم تاثیر بازی‌های آموزشی-ورزشی و حرکات ریتمیک بر مهارت‌های ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 375-404]

 • ریحانی، محمدباقر باور‌های هوشی و اشتیاق تحصیلی: نقش واسطه‌گر شناخت اجتماعی [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 249-270]

 • رضایی، صادق شناسایی مبانی علمی و فلسفی آموزش دانش‌آموزان تیزهوش در فنلاند و ایران و ارائه الگویی برای ایران [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 77-104]

ز

 • زارعی، رقیه باور‌های هوشی و اشتیاق تحصیلی: نقش واسطه‌گر شناخت اجتماعی [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 249-270]

 • زارعی، لیلا بررسی رابطه بین هویت اخلاقی و سبک ‏های شناختی با سازگاری فردی و اجتماعی در دانش ‏آموزان دختر مقطع متوسطه اول [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 169-194]

 • زارعی زوارکی، اسماعیل طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی موضوعات عملی انتقالی در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با رویکرد سازنده‌گرایی [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 23-56]

س

 • سجادی، سید علی ارائه مدلی برای میل به ماندگاری در معلمان دوره متوسطه اول آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 29-56]

 • سعادتی شامیر، ابوطالب شناسایی مبانی علمی و فلسفی آموزش دانش‌آموزان تیزهوش در فنلاند و ایران و ارائه الگویی برای ایران [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 77-104]

 • سلحشور، احمد مبانی انسان شناختی علامه حسن زاده آملی واستنتاج اصول وروشهای تربیت اجتماعی ازآن [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 139-164]

 • سلیمی بجستانی، حسین طراحی مدل مفهومی امتناع از مدرسه دانش‌آموزان دوره ابتدائی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 145-176]

ش

 • شیخ الاسلامی، علی اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر باورهای خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر دچار افت تحصیلی [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 105-118]

 • شیخ‌الاسلامی، راضیه نقش واسطه‌ای تحول مثبت نوجوانی در رابطه بین جو اخلاقی مدرسه و رفتارهای آسیب‌زای تحصیلی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 177-203]

 • شریعتی، سیدصدرالدین مبانی انسان شناختی علامه حسن زاده آملی واستنتاج اصول وروشهای تربیت اجتماعی ازآن [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 139-164]

 • شریعت باقری، محمدمهدی مدل ساختاری خود ناتوان سازی تحصیلی بر اساس سبک فرزند پروری ادراک شده و باور های هوشی با میانجی گری جرات ورزی در دانش‌آموزان [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 55-79]

 • شریعت نیا، کاظم طراحی الگوی برنامه درسی مساله محور در دوره پیش دبستانی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 7-30]

 • شریفی، مسعود رابطۀ هدف گزینی اجتماعی و سازگاری با مدرسه:نقش واسطه ای نشخوار فکری، همدلی و بخشایش [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 57-92]

 • شریفی، مسعود اثربخشی گشتالت‌درمانی گروهی بر احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان پسر پایه دهم شهر تهران [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 271-294]

 • شیروانی شیری، علی بررسی رابطه بین هویت اخلاقی و سبک ‏های شناختی با سازگاری فردی و اجتماعی در دانش ‏آموزان دختر مقطع متوسطه اول [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 169-194]

 • شفیعی، مریم باور‌های هوشی و اشتیاق تحصیلی: نقش واسطه‌گر شناخت اجتماعی [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 249-270]

 • شکری، امید رابطۀ هدف گزینی اجتماعی و سازگاری با مدرسه:نقش واسطه ای نشخوار فکری، همدلی و بخشایش [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 57-92]

 • شکری، امید اثربخشی گشتالت‌درمانی گروهی بر احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان پسر پایه دهم شهر تهران [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 271-294]

 • شهنی ییلاق، منیجه اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصب-زبان‌شناختی بر هوش هیجانی، انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی دانش-آموزان دختر مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 81-105]

ص

 • صاحب یار، حافظ اثربخشی یادگیری معکوس بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه در درس ریاضیات [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 289-316]

 • صادقی، عباس تأثیر آموزش مهارتهای حل مسأله و ارتباط در کلاس بر هیجانهای تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 353-374]

 • صداقتی فرد، مجتبی اثر‌بخشی باور/جهت انگیزشی و خلاقیت شناختی/شخصیتی بر ارتقاء پیشرفت‌تحصیلی [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 165-188]

 • صدری، محمدرضا اثربخشی آموزش بسته معنا محورتحصیلی مبتنی بر نظریه انسان سالم و آموزش روان‌شناسی مثبت‌نگر بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی ساکن دانمارک [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 205-226]

 • صفری، سهیلا بکارگیری رویکرد پاسخ به مداخله در آموزش دانش آموزان با مشکلات ویژه ریاضی و بررسی تجارب شرکت کنندگان: یک پژوهش ترکیبی [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 145-174]

ع

 • عابدی، احمد بکارگیری رویکرد پاسخ به مداخله در آموزش دانش آموزان با مشکلات ویژه ریاضی و بررسی تجارب شرکت کنندگان: یک پژوهش ترکیبی [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 145-174]

 • عبدی ورمزان، مراد ساخت و اعتباریابی مقدماتی مقیاس سنجش ابعاد زورگویی در نوجوانان [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 225-247]

 • عزیزی شمامی، مصطفی بدفهمی های دانش آموزان دوزبانه در دروس فارسی و نگارش و نقش زبان مادری [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 57-76]

 • عسگری، محمد طراحی مدل مفهومی امتناع از مدرسه دانش‌آموزان دوره ابتدائی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 145-176]

 • عظیمی، صابر طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی موضوعات عملی انتقالی در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با رویکرد سازنده‌گرایی [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 23-56]

 • عظیمی گروسی، صمد طراحی و اعتبار یابی الگوی مداخله ای مهارت های زمینه ای خواندن و اثر بخشی آن بر مهارت خواندن دانش آموزان در معرض خطر مشکلات خواندن [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 121-143]

 • علی آبادی، خدیجه تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 41-82]

 • علیزاده، علی راهبردهای یادگیری زبان دانشجویان کارشناسی رشته‌های زبان‌های خارجی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 195-224]

 • علیزاده، محسن باور‌های هوشی و اشتیاق تحصیلی: نقش واسطه‌گر شناخت اجتماعی [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 249-270]

 • عینی پور، جواد الگوی تأثیر عوامل محیطی- اجتماعی بر چرخه انگیزش-یادگیری مادام‌العمر دانشجویان پلیس [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 7-27]

غ

 • غلامعلی لواسانی، مسعود الگوی ساختاری ارتباط میان سبک دلبستگی و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه‌‌ای امید [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 1-22]

ف

 • فتحی، جلیل خودکارآمدی و کارآمدی گروهی معلّمان زبان انگلیسی ایرانی به عنوان عوامل پیشبینیکننده رضایت شغلی آنان: رویکرد مدل معادلات ساختاری [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 295-325]

 • فتح آبادی، جلیل رابطۀ هدف گزینی اجتماعی و سازگاری با مدرسه:نقش واسطه ای نشخوار فکری، همدلی و بخشایش [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 57-92]

 • فرازجا، مهدی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر برنامه ریزی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 111-135]

 • فرامرزی، سالار بکارگیری رویکرد پاسخ به مداخله در آموزش دانش آموزان با مشکلات ویژه ریاضی و بررسی تجارب شرکت کنندگان: یک پژوهش ترکیبی [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 145-174]

 • فیروزکوهی برنج آبادی، مجید طراحی و اعتبار یابی الگوی مداخله ای مهارت های زمینه ای خواندن و اثر بخشی آن بر مهارت خواندن دانش آموزان در معرض خطر مشکلات خواندن [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 121-143]

 • فکوری حاجی یار، حسین طراحی الگوی برنامه درسی مساله محور در دوره پیش دبستانی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 7-30]

ق

 • قاسمی ارگنه، محمد طراحی و اعتبار یابی الگوی مداخله ای مهارت های زمینه ای خواندن و اثر بخشی آن بر مهارت خواندن دانش آموزان در معرض خطر مشکلات خواندن [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 121-143]

 • قاسم تبار، سید امیر اثربخشی آموزش از طریق فلش کارت‌های مصور ادغام شده بر عملکرد املاء دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 119-138]

 • قاسم تبار، سید عبدالله اثربخشی آموزش از طریق فلش کارت‌های مصور ادغام شده بر عملکرد املاء دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 119-138]

 • قدم پور، عزت اله تبیین مدل ساختاری شادکامی معلمان بر اساس خردمندی و بخشش [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 93-119]

 • قدم پور، عزت اله مقایسه نگرش مذهبی، خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانشجویان بر اساس جنسیت و سهم هر یک از این متغیرها در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی آنان [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 83-109]

 • قدم پور، عزت اله اثربخشی فراشناخت درمانی بر اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر خرم‌آباد [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 131-144]

 • قربانی، مریم راهبردهای یادگیری زبان دانشجویان کارشناسی رشته‌های زبان‌های خارجی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 195-224]

 • قره مشک غراوی، ابراهیم بدفهمی های دانش آموزان دوزبانه در دروس فارسی و نگارش و نقش زبان مادری [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 57-76]

 • قمری گیوی، حسین اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر باورهای خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر دچار افت تحصیلی [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 105-118]

 • قورچیان، نادرقلی ارائه مدلی برای میل به ماندگاری در معلمان دوره متوسطه اول آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 29-56]

ک

 • کاظمیان مقدم، کبری رابطه علّی سبک های دلبستگی (ایمن، ناایمن و اجتنابی)، خودکارآمدی و خوشبینی با رضایت از زندگی از طریق میانجی گری استقلال عاطفی [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 317-352]

 • کامیابی گل، عطیه راهبردهای یادگیری زبان دانشجویان کارشناسی رشته‌های زبان‌های خارجی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 195-224]

 • کشاورزی، اعظم مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های معنوی و مهارت‌های شناختی- اجتماعی بر جهت گیری نسبت به مدرسه در دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 137-167]

 • کلانتر هرمزی، آتوسا طراحی مدل مفهومی امتناع از مدرسه دانش‌آموزان دوره ابتدائی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 145-176]

 • کهربائی کلخوران علیا، محمد اثربخشی گشتالت‌درمانی گروهی بر احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان پسر پایه دهم شهر تهران [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 271-294]

گ

 • گیلیام، لورا اثربخشی آموزش بسته معنا محورتحصیلی مبتنی بر نظریه انسان سالم و آموزش روان‌شناسی مثبت‌نگر بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی ساکن دانمارک [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 205-226]

 • گل پرور، فرشته تأثیر آموزش مهارتهای حل مسأله و ارتباط در کلاس بر هیجانهای تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 353-374]

 • گل پرور، محسن اثربخشی آموزش بسته معنا محورتحصیلی مبتنی بر نظریه انسان سالم و آموزش روان‌شناسی مثبت‌نگر بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی ساکن دانمارک [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 205-226]

 • گل محمدنژاد، غلامرضا اثربخشی یادگیری معکوس بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه در درس ریاضیات [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 289-316]

 • گودرزی، ابوالفضل تاثیر بازی‌های آموزشی-ورزشی و حرکات ریتمیک بر مهارت‌های ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 375-404]

ل

 • لطفی کاشانی، فرح تاثیر آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر عملکرد تحصیلی و مشکلات عاطفی رفتاری درونی سازی شده و برونی سازی شده دانش آموزان ابتدایی [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 213-251]

م

 • مجدبان، نگین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر برنامه ریزی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 111-135]

 • مجیدی قهرودی، نسیم نقش ویژگی های شخصیتی در کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 77-104]

 • مذبوحی، سعید تاثیر موک بر یادگیری و یادداری درس قرآن کریم دانش‌آموزان دختر سال نهم شهر تهران [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 405-423]

 • مرادی، زیبا رابطه علّی سبک های دلبستگی (ایمن، ناایمن و اجتنابی)، خودکارآمدی و خوشبینی با رضایت از زندگی از طریق میانجی گری استقلال عاطفی [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 317-352]

 • میریانی، سجاد تبیین مدل ساختاری شادکامی معلمان بر اساس خردمندی و بخشش [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 93-119]

 • مردعلی، لیلا اثر‌بخشی باور/جهت انگیزشی و خلاقیت شناختی/شخصیتی بر ارتقاء پیشرفت‌تحصیلی [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 165-188]

 • میرعرب رضی، حلیمه طراحی الگوی برنامه درسی مساله محور در دوره پیش دبستانی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 7-30]

 • میرعرب رضی، رضا بدفهمی های دانش آموزان دوزبانه در دروس فارسی و نگارش و نقش زبان مادری [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 57-76]

 • مظفری، افسانه نقش ویژگی های شخصیتی در کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 77-104]

 • مکتبی، غلامحسین اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصب-زبان‌شناختی بر هوش هیجانی، انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی دانش-آموزان دختر مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 81-105]

 • منصوری، لیلا مقایسه نگرش مذهبی، خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانشجویان بر اساس جنسیت و سهم هر یک از این متغیرها در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی آنان [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 83-109]

 • منصوری، لیلا اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصب-زبان‌شناختی بر هوش هیجانی، انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی دانش-آموزان دختر مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 81-105]

 • موسوی، سید امین تأثیر منطقه‌بندی بر برآورد پارامتر توانایی و رتبه‌بندی آزمودنی‌ها در آزمون‌های بزرگ مقیاس [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 1-40]

 • موسیوند، محبوبه رابطه شایستگی اجتماعی، آخرت نگری با بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای ، بلوغ عاطفی و اخلاقی نوجوانان در مدارس [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 175-212]

ن

 • نادری، فاطمه الگوی نظری اقدامات جاری معلمان برای شخصی‌سازی یادگیری دانش‌آموزان ابتدایی با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 253-287]

 • نصیری، اکبر رابطۀ هدف گزینی اجتماعی و سازگاری با مدرسه:نقش واسطه ای نشخوار فکری، همدلی و بخشایش [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 57-92]

 • نصر اصفهانی، احمدرضا شناسایی شاخص های مطلوب برای فعالیت های یاددهی و یادگیری دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه ها و میزان توجه به آنها [دوره 17، شماره 60، 1400]

 • نظری، مرتضی شناسایی مبانی علمی و فلسفی آموزش دانش‌آموزان تیزهوش در فنلاند و ایران و ارائه الگویی برای ایران [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 77-104]

 • نیکخو، فاطمه طراحی و اعتبار یابی الگوی مداخله ای مهارت های زمینه ای خواندن و اثر بخشی آن بر مهارت خواندن دانش آموزان در معرض خطر مشکلات خواندن [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 121-143]

 • نیلی احمدآبادی، محمدرضا طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی موضوعات عملی انتقالی در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با رویکرد سازنده‌گرایی [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 23-56]

ه

 • هاشمیان، کیانوش مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های معنوی و مهارت‌های شناختی- اجتماعی بر جهت گیری نسبت به مدرسه در دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 137-167]

 • هدایتی، الهه الگوی ساختاری ارتباط میان سبک دلبستگی و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه‌‌ای امید [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 1-22]

 • هزاردستان، فائزه طراحی مدل مفهومی امتناع از مدرسه دانش‌آموزان دوره ابتدائی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 145-176]

ی

 • یونسی، جلیل تأثیر منطقه‌بندی بر برآورد پارامتر توانایی و رتبه‌بندی آزمودنی‌ها در آزمون‌های بزرگ مقیاس [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 1-40]

login