کلیدواژه‌ها = خودتنظیمی
تعداد مقالات: 4
1. فراتحلیل عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری

دوره 15، شماره 54، زمستان 1398، صفحه 33-57

10.22054/jep.2020.35253.2377

سیده فاطمه ضیغمیان؛ مهدی معینی کیا


2. الگوی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان با یادگیری ریاضی دانش آموزان متوسطه

دوره 13، شماره 45، پاییز 1396، صفحه 163-181

10.22054/jep.2017.8149

محمد مهدی بابایی منقاری؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه


3. بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انواع جهت‌گیری هدف با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 11، شماره 36، تابستان 1394، صفحه 59-78

علی دلاور؛ نیلوفر اسماعیلی؛ صبا حسنوندی؛ باقر حسنوند