کلیدواژه‌ها = شیوع
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ماهیت و شیوع قلدری در مدارس راهنمایی روستاهای شهرستان زنجان

دوره 11، شماره 36، تابستان 1394، صفحه 17-38

محمد علی مظاهری تهرانی؛ اسماعیل شیری؛ مصطفی ولی پور


3. شیوع و تنوع ناتوانی‌های ویژه یادگیری در دانش‌آموزان دوره ابتدایی شیراز

دوره 3، شماره 9، پاییز 1386، صفحه 22-46

محمدعلی محمدی‌فر؛ دکتر محمدعلی بشارت؛ دکتر مریم قاسمی؛ محمود نجفی