کلیدواژه‌ها = دانش‌آموزان
تعداد مقالات: 8
1. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر اضطراب امتحان و نگرش نسبت به مدرسه در دانش آموزان پایة یازدهم

دوره 14، شماره 50، زمستان 1397، صفحه 25-54

10.22054/jep.2019.37836.2504

فاطمه خرمی؛ علی اکبر سیف؛ علیرضا کیامنش؛ فریبرز درتاج


3. نقش پیوند با مدرسه در وقوع زورگویی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر یزد

دوره 12، شماره 42، زمستان 1395، صفحه 21-40

10.22054/jep.2016.7381

کاظم برزگر بفرویی؛ مهدی برزگر بفرویی؛ حسن خضری


6. اثربخشی برنامة آموزشی مبتنی بر نظریة گاردنر بر عملکرد هوش‌های چندگانه دانش‌آموزان

دوره 11، شماره 36، تابستان 1394، صفحه 151-177

سالار فرامرزی؛ حسین زارع؛ اعظم فتوت


7. بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انواع جهت‌گیری هدف با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 11، شماره 36، تابستان 1394، صفحه 59-78

علی دلاور؛ نیلوفر اسماعیلی؛ صبا حسنوندی؛ باقر حسنوند