تاثیر یادگیری سیار بر بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی

محمد جمشیدی؛ خدیجه علی آبادی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ اسمعیل زارعی زوارکی

دوره 18، شماره 65 ، مهر 1401، ، صفحه 7-22

https://doi.org/10.22054/jep.2022.68182.3643

چکیده
  هدف از این پژوهش، تاثیر یادگیری سیار بر بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی بود. روش پژوهش کمی و از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی بوده که تعداد 54 از کارکنان دانشگاه (28 نفر در گروه کنترل و 26 نفر گروه آزمایش) بصورت روش نمونه گیری در ...  بیشتر

شناسایی شاخص های مطلوب برای فعالیت های یاددهی و یادگیری دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه ها و میزان توجه به آنها

مصطفی باقریان فر؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ محمدرضا آهنچیان

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 327-366

https://doi.org/10.22054/jep.2022.53744.3069

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف شناسایی شاخص‌های مطلوب برای فعالیت‌های یاددهی و یادگیری دروس رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌ها و میزان توجه به آن‌ها انجام شد. در پژوهش حاضر، از طرح ترکیبی و از نوع اکتشافی متوالی استفاده شد. در بخش کیفی با 20 نفر از متخصصان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های کشور که در حوزه فعالیت‌های یاددهی و یادگیری صاحب نظرهستند، ...  بیشتر

بررسی استفاده از رویکرد کلاس معکوس در آموزش عالی: یک مرور نظام‌مند

احسان طوفانی نژاد؛ منیژه هوشمندجا؛ آزاد الله کرمی

دوره 15، شماره 53 ، مهر 1398، ، صفحه 183-224

https://doi.org/10.22054/jep.2020.41007.2643

چکیده
  اصلاحات در آموزش عالی به دلیل ظهور فناوری‌های جدید نیازمند تغییر در آموزش سنتی است. رویکرد کلاس معکوس می‌تواند راه‌حلی برای چنین تغییرات آموزشی جهت ایجاد محیط یادگیری فردی دانشجومحور باشد. این رویکرد که یک نوع از یادگیری تلفیقی است، آموزش سنتی و برخط را با استفاده از هر دو محیط داخل و خارج از کلاس حضوری به‌گونه‌ای مؤثر تلفیق کرده ...  بیشتر

سنجش و بررسی ارتباط سبک‌های تفکر و جهت‌گیری هدف با عملکرد تحصیلی دانشجویان

مهتاب پورآتشی؛ اصغر زمانی

دوره 13، شماره 45 ، مهر 1396، ، صفحه 59-81

https://doi.org/10.22054/jep.2017.8144

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی سبک­های تفکر و جهت­گیری هدف در دانشجویان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان انجام شده است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی و که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعۀ آماری تحقیق را دانشجویان کارشناسی رشته‌های کشاورزی دانشگاه‌های تهران، یاسوج، ایلام، شهید باهنر کرمان، و رازی کرمانشاه ...  بیشتر

کیفیت سنجی برنامه‌های درسی تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

رضا شکورزاده؛ حسن ملکی؛ مهدی قصابی چورسی

دوره 10، شماره 34 ، دی 1393، ، صفحه 67-92

چکیده
   هدف پژوهش حاضر، کیفیت­سنجی برنامه­های درسی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر: هدف­های برنامه درسی، محتوای برنامه درسی، راهبردهای یاددهی یادگیری و راهبردهای ارزیابی برنامه درسی می­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان و اساتید تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی به تعداد 165 نفردانشجو ...  بیشتر

تأثیر سبک یادگیری دانشجویان بر سبک تدریس مرجّح آنان

مقصود امین خندقی؛ ملیحه رجائی

دوره 9، شماره 28 ، تیر 1392، ، صفحه 16-40

چکیده
  نظر به وجود رابطه بین سبک یادگیری افراد با سبک تدریسمرجّح آنان، مطالعه پیمایشی حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک تدریس مرجح دانشجویان رشتهعلوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد بر سبک یادگیری آنان انجام شد. 180 دانشجو ازمیان 500 دانشجو در سال تحصیلی1390-1389 از طریق جدول نمونه‏گیری مورگان، انتخابشده و به پرسشنامه‏های سبک تدریس و سبک یادگیری پاسخ ...  بیشتر

تأثیر آموزش مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه عدالت آموزشی

حبیب ا... سیاری؛ پیمان لطفی پور؛ اسماعیل کاظم پور

دوره 8، شماره 23 ، فروردین 1391، ، صفحه 2-28

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه عدالت آموزشی بود. در این پژوهش منظور از عدالت آموزشی، برابری فرصت‏های آموزشی و افزایش دسترسی به آموزش عالی می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل فراگیرندگان ورودی سال 1389 دوره کارشناسی‌ ارشد (آموزش الکترونیکی و آموزش کلاس محور) دانشکده کارآفرینی دانشگاه ...  بیشتر

حوزه مسؤولیت نهادهای برنامه ریزی درسی در دانشگاه اصفهان

مهری ساکی؛ سیدمصطفی شریف

دوره 2، شماره 6 ، دی 1385، ، صفحه 119-136

https://doi.org/10.22054/jep.2007.5999

چکیده
  خط مشی تمرکز زدایی در دانشگاه ها، مسئولیت و اختیار بازنگری برنامه های درسی را به دانشگاه های دارای هیئت ممیزه واگذار نموده است. دانشگاه اصفهان در راستای این خط مشی اقداماتی انجام داده و در حال بازنگری برنامه های درسی خود است. این تحقیق، به منظور بررسی حوزه مسئولیت نهادهای برنامه ریزی درسی در سطح گروه، دانشکده و ستاد سیاست گزاری برنامه ...  بیشتر