ابعاد روان‌شناختی بحران کرونا و شیوه‌های آموزشی کاهش آن

فرید احمدراد

دوره 16، شماره 55 ، فروردین 1399، ، صفحه 27-54

https://doi.org/10.22054/jep.2020.52712.3014

چکیده
  بحران ویروس کرونا به‌واسطۀ شیوع گستردۀ آن در تمام جهان شناخته‌شده است؛ درواقع میزان خسارت جانی و روانی این ویروس توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. عموماً افرادی که بحران را تجربه کرده‌اند بعضی از علائم روان‌شناختی به‌وضوح در آنان دیده می‌شود؛ که در صورت عدم درمان در بلندمدت این علائم تأثیر جبران‌ناپذیری بر سلامت روانی افراد ...  بیشتر

بررسی ساختارهای تربیتی و فیزیولوژیکی بحران کرونا در صنعت ورزش

پرستو صفانیا؛ امیر محمد صفانیا؛ هانیه آریادوست

دوره 16، شماره 55 ، فروردین 1399، ، صفحه 95-108

https://doi.org/10.22054/jep.2020.52607.3009

چکیده
  امروزه جهان درحال مقابله با بحران کرونا و تغییرات ایجاد شده توسط آن است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی ساختار تربیتی و فیزیولوژیکی بحران کرونا در صنعت ورزش است. این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه‌ای انجام پذیرفته است و منابع بر اساس ارتباط مفهومی با موضوع مورد نظر جمع آوری شده‌اند. مطالعات صورت گرفته در این حوزه نشان داد، با شیوع ...  بیشتر

ارزیابی اثرات ویروس کرونا در صنعت ورزش

علی محمد صفانیا؛ رها برهمند

دوره 16، شماره 55 ، فروردین 1399، ، صفحه 123-135

https://doi.org/10.22054/jep.2020.52492.3003

چکیده
  با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح جهان، عملکرد صنایع با تغییرات زیادی روبه رو شده است. ورزش یکی از صنایع فعالی است که این روزها با تغییرات ناگهانی پاندمی کرونا مواجه است. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی اثرات ویروس کرونا در صنعت ورزش است. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام پذیرفته است. جمع آوری منابع با استفاده از موتورهای ...  بیشتر

ارزشیابی از آموخته های دانشجویان در دوران کرونا: چالش ها و راهکارها

علی محمد رضایی

دوره 16، شماره 55 ، فروردین 1399، ، صفحه 179-214

https://doi.org/10.22054/jep.2020.52660.3012

چکیده
  چکیده: هدف از مقاله حاضر بررسی شیوه های ارزشیابی از آموخته های دانشجویان در دوران کرونا: چالش ها و راهکارها با تاکید بر عدالت ارزشیابی بود. به منظور نیل به هدف پژوهش از روش تحقیق کیفی و به منظور تحلیل اطلاعات گردآوری شده از تحلیل محتوا استفاده شد. شرکت‌کنندگان پژوهش را "صاحبنظران" تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند ...  بیشتر