رابطه ثبات‌قدم، سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری با درگیری تحصیلی دانشجویان: ارائه مدل تحلیل مسیر

زکیه نجاریان؛ شهرام واحدی

دوره 18، شماره 66 ، دی 1401، ، صفحه 169-192

https://doi.org/10.22054/jep.2022.61818.3391

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش ثبات قدم، سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری بر درگیری تحصیلی دانشجویان بود. از جامعه آماری، 242 نفر دانشجو به ‌عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات که یا استفاده از رسانه‌های اجتماعی و به‌صورت آنلاین انجام شد، از پرسش‌نامه 5 عاملی ثبات‌قدم (داکورث،2007)، مقیاس ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رضایت شغلی در معلمان

فاطمه آذرکردار؛ سمیه پوراحسان؛ افسانه توحیدی

دوره 18، شماره 65 ، مهر 1401، ، صفحه 183-201

https://doi.org/10.22054/jep.2022.63789.3482

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رضایت شغلی در معلمان شهرستان بافت بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام معلمان شهرستان بافت، استان کرمان بودند که از بین آن‌ها 320 معلم به عنوان نمونه به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003)، ...  بیشتر

اثربخشی برنامه ایمن‌سازی تربیتی– اجتماعی با رویکرد آموزه‌های اسلامی بر تاب‌آوری دانش‌آموزان با رفتارهای پرخطر

افسر خلیلی صدرآبادی؛ فرامرز سهرابی؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ زهرا خوشنویسان

دوره 13، شماره 46 ، دی 1396، ، صفحه 77-94

https://doi.org/10.22054/jep.2018.8477

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش برنامه ایمن‌سازی تربیتی– اجتماعی با رویکرد آموزه‌های اسلامی بر تاب‌آوری دانش‌آموزان دارای رفتارهای پرخطر بود. این پژوهش به شیوۀ نیمه آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعۀ آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ دوم دبیرستان‌های دولتی شهرستان یزد در سال تحصیلی ...  بیشتر

رابطه ی شیوه‌های فرزندپروری و تاب‌آوری با شادکامی دانش‌آموزان

ناصر جعفرزاده

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، ، صفحه 67-82

چکیده
  چکیدهزمینه: شیوه فرزندپروری، ‌عاملی تعیین‌کننده و اثرگذار است که نقش مهمی را در آسیب‌شناسی روانی و رشد کودکان ایفا می‌کند و کیفیت رابطه والد-کودک اثر معناداری روی عزت‌نفس، شادکامی و بهزیستی افراد دارد. هدف: هدف این پژوهش، تعیین رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری با تاب‌آوری و شادکامی دانش‌آموزان بود. روش: روش پژوهش حاضر همبستگی بود. ...  بیشتر