رابطه باورهای فراشناختی درباره اهمال‌کاری و اهمال‌کاری تصمیم‌گیری: نقش واسطه‌ای خودتنظیمی در تمرکز

سعید جعفرى؛ کاظم برزگر بفرویی

دوره 20، شماره 71 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jep.2024.73146.3824

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل عوامل تعیین‌کنندة اهمال‌کاری تصمیم‌گیری در بین دانشجویان و ارزیابی یک مدل معادلات ساختاری، که در آن خودتنظیمی در تمرکز رابطة بین باورهای فراشناختی دربارة اهمال‌کاری و اهمال‌کاری تصمیم‌گیری را واسطه‌گری می‌کرد، انجام شد. بر اساس فرمول کوکران، ۳۹۱ دانشجو از سه دورة تحصیلی کارشناسی، کارشناسی‌ارشد ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
بررسی رابطه‏ی اهداف پیشرفت با عملکرد حافظه‏ی فعال: نقش واسطه‏ای عواطف

طاهره محبوبیان؛ فریبرز نیکدل

دوره 19، شماره 69 ، مهر 1402، ، صفحه 222-248

https://doi.org/10.22054/jep.2023.72221.3783

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‏ای عواطف در رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد حافظه‏ی فعال انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی مبتنی بر مدل همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی 1401-1400 بود که از این جامعه، ۳6۰ نفر، با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‌ای، انتخاب و به ...  بیشتر

رابطه ثبات‌قدم، سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری با درگیری تحصیلی دانشجویان: ارائه مدل تحلیل مسیر

زکیه نجاریان؛ شهرام واحدی

دوره 18، شماره 66 ، دی 1401، ، صفحه 169-192

https://doi.org/10.22054/jep.2022.61818.3391

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش ثبات قدم، سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری بر درگیری تحصیلی دانشجویان بود. از جامعه آماری، 242 نفر دانشجو به ‌عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات که یا استفاده از رسانه‌های اجتماعی و به‌صورت آنلاین انجام شد، از پرسش‌نامه 5 عاملی ثبات‌قدم (داکورث،2007)، مقیاس ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
بررسی رابطه برآورده شدن نیاز های اساسی روانشناختی و رضایت از زندگی: نقش واسطه ای انگیزش پیشرفت و سرمایه های روانشناختی

رضا پورحسین؛ سحر احسانی؛ نرگس انسانی مهر؛ رضا نبی زاده

دوره 14، شماره 50 ، دی 1397، ، صفحه 71-87

https://doi.org/10.22054/jep.2019.38898.2548

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط نیازهای اساسی روانشناختی با رضایت از زندگی هم چنین نقش واسطه ای انگیزش پیشرفت و سرمایه های روانشناختی انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. برای انجام این پژوهش 201 نفر از دانشجویان دختر و پسر (110 دختر و 91 پسر) دانشگاه تهران با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه ...  بیشتر

ارائه مدل علّی ادراک از جو آموزشی خلاق و مهارت‌های حل مسئله با انگیزش تحصیلی: نقش واسطه‌ای تحصیلی

هوشنگ گراوند؛ عزت اله قدم پور؛ حسنعلی ویسکرمی

دوره 13، شماره 46 ، دی 1396، ، صفحه 95-121

https://doi.org/10.22054/jep.2018.8478

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علّی ادراک از جو آموزشی خلاق و مهارت‌های حل مسئله با انگیزش تحصیلی با نقش واسطه­ای خودکارآمدی تحصیلی و روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان به تعداد 1643 نفر بود که از طریق جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 310 نفر تعیین و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ...  بیشتر

پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس ابعاد کمال‌گرایی

سعداله هاشمی؛ مسلم شاهرخی؛ مصطفی خانزاده؛ زینب احمدی؛ اکرم گروسی

دوره 13، شماره 46 ، دی 1396، ، صفحه 191-202

https://doi.org/10.22054/jep.2018.8482

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش پیش­بینی تعلل­ورزی تحصیلی بر اساس مؤلفه­های کمال­گرایی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 1395-1394 بود که تعداد 250 نفر از آن ها (115 زن و 135 مرد) به روش تصادفی طبقه­ای ...  بیشتر

پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس کمال‌گرایی و راهبردهای شناختی یادگیری در دانشجویان

نور علی فرخی

دوره 13، شماره 45 ، مهر 1396، ، صفحه 83-96

https://doi.org/10.22054/jep.2017.8145

چکیده
  هدف پژوهش حاضر پیش­بینی تعلل­ورزی تحصیلی بر اساس کمال­گرایی و راهبردهای شناختی یادگیری در دانشجویان بود. پژوهش حاضر از نوع مقطعی با رویکرد توصیفی از نوع همبستگی-پیش بینی است. در این پژوهش تعداد 210 دانشجوی دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 96-1395 پرسشنامه‌های تعلل­ورزی تحصیلی سولومون راث ...  بیشتر

سلامت روان دانشجویان: نقش معنویت و هوش هیجانی

سمیرا سلیمانی؛ علی محمد رضایی؛ رویا داداللهی ساراب

دوره 13، شماره 44 ، تیر 1396، ، صفحه 49-58

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7979

چکیده
  معنویت و هوش هیجانی با سلامت روان افراد همبستگی دارد. با توجه به اینکه شناخت عوامل مؤثر بر سلامت روان افراد به‌خصوص قشر دانشجویان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ پژوهش با هدف تعیین همبستگی معنویت و هوش هیجانی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. پژوهش حاضر مطالعه‌ای توصیفی بر روی 358 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد ...  بیشتر

طراحی مدلی برای تبیین شادکامی بر اساس سبک‏های مقابله با استرس و تاب‏آوری روان‏شناختی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان همدان

مهران فرهادی؛ حسین محققی؛ مریم عبدالهی مقدم؛ فضل اله حسنوند

دوره 12، شماره 41 ، مهر 1395، ، صفحه 163-184

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7045

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی برای تبیین شادکامی بر اساس سبک‏های مقابله با استرس و تاب‏آوری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان همدان انجام شده است. بدین منظور از بین کلیه­ی دانشجویان، 330 نفر (165 دختر و 165 پسر)  انتخاب شدند و سه پرسشنامه شادکامی، مقابله با موقعیت‏های فشارزا و تاب‏آوری را تکمیل نمودند. سپس داده­های پژوهش ...  بیشتر

تحلیل عاملی تائیدی و همسانی درونی مقیاس‌های هیجان مرتبط با کلاس درس (CRES)

بهزاد ستاری؛ حسین پور شهریار؛ امید شکری

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، ، صفحه 129-150

https://doi.org/10.22054/jep.2016.5556

چکیده
  در نظریه کنترل- ارزش، هیجان­های پیشرفت به­عنوان هیجان­هایی که با فعالیت­ها و پیامدهای پیشرفت پیوند خورده­اند تعریف می­شوند. تأثیر هیجان­های پیشرفت بر جوانب مختلف زندگی و پیشرفت تحصیلی در پژوهش­های متعددی به اثبات رسیده است. بااین‌حال تمرکز صرف بر هیجان اضطراب و عدم توجه به این دسته از هیجان­ها در نظام آموزشی و فقدان ...  بیشتر

پیش ‏بینی فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال در دانشجویان

علی شیخ الاسلامی؛ غفار کریمیان پور؛ روناک ویسی

دوره 12، شماره 39 ، فروردین 1395، ، صفحه 25-43

https://doi.org/10.22054/jep.2016.4080

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‏بینی فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال در دانشجویان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ی آماری پژوهش را تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی ساکن در خوابگاه‏های دانشگاه محقق اردبیلی در سال‏تحصیلی 95-1394 تشکیل می‏دادند که از میان آن­ها با استفاده از روش نمونه‏گیری ...  بیشتر

هنجاریابی و کفایت شاخص های روان سنجی پرسشنامه ی 6 عاملی شخصیت HEXACO-FFI-R در دانشجویان ایرانی

مهدی رحمانی ملک آباد؛ نور علی فرخی؛ جلال آقابیگی

دوره 11، شماره 38 ، دی 1394، ، صفحه 1-18

چکیده
  این مقاله به منظور بررسی شاخص های روانسنجی و هنجاریابی پرسشنامه 6 عامل HEXACO-FFI-R انجام گرفته شده است. این پرسشنامه که از مطالعات فرهنگ واژگان هفت کشور جهان تهیه شده است بیست و چهار زیر مقیاس را در 6 عامل شخصیتی صداقت - فروتنی، هیجان پذیری ، برونگرایی ، توافق، وظیفه شناسی و باز بودن به تجربه مورد بررسی قرار می دهد. این مقیاس دارای 60 سوال است.این ...  بیشتر

رابطه ابعاد شخصیت، الگوهای ارتباطی خانواده با رفتار جرأت مندانه در دانشجویان

مرضیه حسن زاده؛ لاله خواجه؛ محمد حسن زاده؛ احمد حسن زاده

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، ، صفحه 103-117

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت، الگوهای ارتباطی خانواده با رفتار جرأت مندانه در دانشجویان بود. پژوهش حاضر از نوع مقطعی بوده و رویکرد توصیفی از نوع همبستگی هست. شرکت کنندگان پژوهش شامل 223 نفر دانشجوی دختر (113) و پسر (110) مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور جیرفت در سال 92-1391 بودند که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی ...  بیشتر

نقش احساس تنهایی در نگرش دانشجویان به مواد مخدر

سمیرا سلیمانی؛ علی محمد رضایی؛ فاطیما نظری

دوره 11، شماره 35 ، فروردین 1394، ، صفحه 67-77

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین احساس تنهایی و نگرش به مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه سمنان انجام شد. روش مطالعه همبستگی بود. تعداد200 دانشجوی دانشگاه سمنان با روش خوشه ای چند مرحله ای و با استفاده از پرسشنامه احساس تنهایی و نگرش به مواد مخدر، مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t دو گروه مستقل ...  بیشتر

بررسی ارتباط تنظیم هیجان و عواطف مثبت و منفی با عملکرد و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان

نیلوفر میکائیلی؛ سعید رجبی؛ مسلم عباسی؛ خدیجه زمانلو

دوره 10، شماره 32 ، تیر 1393، ، صفحه 31-53

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی ارتباط تنظیم هیجان و عواطف مثبت و منفی با عملکرد و فرسودگی تحصیلی دانشجویان بود. این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه این پژوهش شامل 400 دانشجو (200 پسر و 200 دختر) بود که از میان دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 91-90 به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از ...  بیشتر

بررسی روابط خودکارآمدی و سبک های اسنادی در دانشجویان

حسین بیگدلی؛ سمیه علی مددی

دوره 9، شماره 29 ، مهر 1392، ، صفحه 47-68

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6101

چکیده
  هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه خودکارآمدی و سبک های اسنادی در میان دانشجویان بود. روش: جهت دستیابی به این هدف، 363 نفر (205 نفر دختر و 158 نفر پسر) دانشجوی مقطع کارشناسی به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. دانشجویان در دانشکده های علوم انسانی و فنی- مهندسی دانشگاه آزاد تهران شرق در سال تحصیلی 1391-1390 مشغول به تحصیل بودند. پرسشنامه های سبک های اسنادی ...  بیشتر

رابطه شیوه‏های یادگیری کلب و سبک‏های یادگیری هانی و مامفورد با سن و عملکرد تحصیلی دانشجویان

دکتر اکبر رضائی

دوره 6، شماره 18 ، مهر 1389، ، صفحه 1-20

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شیوه‏ها و سبک‏های یادگیری دانشجویان با‏سن و عملکرد تحصیلی بود. بدین منظور تعداد ‏439 نفر (299 دختر و 140 پسر) از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تبریز با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای به شیوة تصادفی انتخاب شد. برای سنجش شیوه‏ها و سبک‏های یادگیری دانشجویان از پرسشنامه سبک‏های ...  بیشتر

مقایسه ویژگی‏های شخصیتی و شیوه‏های یادگیری در دانشجویان علوم‏پایه، فنی و مهندسی و علوم‏انسانی دانشگاه‏های آزاد اسلامی استان مازندران

ارسلان خان محمدی؛ دکتر علی محمد صفانیا؛ مهدی پورابراهیم

دوره 6، شماره 16 ، فروردین 1389، ، صفحه 1-20

چکیده
  هدف از این پژوهش مقایسه صفات شخصیتی و شیوه‏های یادگیری در بین رشته‏های علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران بوده است. روش پژوهش از نوع علی- مقایسه ای. 445 دانشجو از دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران به‏طور تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه پنج عامل شخصیتی تجدید نظر شده نئو و سبک‏های یادگیری کلب ...  بیشتر

بررسی رابطه استرس ادراک شده با سبک‏های مقابله‏ای و نقش این متغیرها در پیش‏بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

علی عبدی؛ سعید آریاپوران

دوره 4، شماره 12 ، تیر 1387، ، صفحه 144-163

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه استرس ادراک شده با سبک‏های مقابله‏ای و نقش این متغیرها در پیش‏بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه بود. به همین منظور 402 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند‏مرحله‏ای‏انتخاب‏شدند و مقیاس‏های‏استرس‏ادارک‏شده ...  بیشتر

بررسی پایایی و روایی پرسشنامه پنج عامل اصلی شخصیت در دانشجویان

مسعود نصرت آبادی؛ محسن جوشن لو

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1385، ، صفحه 123-148

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5991

چکیده
  پایایی و روایی پرسش نامه پنج عامل اصلی شخصیت (BFI)، بر روی ۲۴۰ دانشجو (۱۵۱ دختر و ۸۹ پسر) مورد بررسی قرار گرفت. همسانی درونی زیر مقیاس های پنج گانه از 61/0 تا 8/0 متغیر بود. برای بررسی روایی صوری پرسشنامه از ۶ کارشناس نظر خواهی شد که همگی توان سنجش ابعاد پنج گانه شخصیت توسط این آزمون را تأیید کردند. تحلیل عاملی اکتشافی که برای بررسی روایی سازه ...  بیشتر