کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 17
2. پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس ابعاد کمال‌گرایی

دوره 13، شماره 46، زمستان 1396، صفحه 191-202

10.22054/jep.2018.8482

سعداله هاشمی؛ مسلم شاهرخی؛ مصطفی خانزاده؛ زینب احمدی؛ اکرم گروسی


5. سلامت روان دانشجویان: نقش معنویت و هوش هیجانی

دوره 13، شماره 44، تابستان 1396، صفحه 49-58

10.22054/jep.2017.7979

سمیرا سلیمانی؛ علی محمد رضایی؛ رویا داداللهی ساراب


7. تحلیل عاملی تائیدی و همسانی درونی مقیاس‌های هیجان مرتبط با کلاس درس (CRES)

دوره 12، شماره 40، تابستان 1395، صفحه 129-150

10.22054/jep.2016.5556

بهزاد ستاری؛ حسین پور شهریار؛ امید شکری


8. پیش ‏بینی فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال در دانشجویان

دوره 12، شماره 39، بهار 1395، صفحه 25-43

10.22054/jep.2016.4080

علی شیخ الاسلامی؛ غفار کریمیان پور؛ روناک ویسی


9. هنجاریابی و کفایت شاخص های روان سنجی پرسشنامه ی 6 عاملی شخصیت HEXACO-FFI-R در دانشجویان ایرانی

دوره 11، شماره 38، زمستان 1394، صفحه 1-18

مهدی رحمانی ملک آباد؛ نور علی فرخی؛ جلال آقابیگی


10. رابطه ابعاد شخصیت، الگوهای ارتباطی خانواده با رفتار جرأت مندانه در دانشجویان

دوره 11، شماره 37، پاییز 1394، صفحه 103-117

مرضیه حسن زاده؛ لاله خواجه؛ محمد حسن زاده؛ احمد حسن زاده


11. نقش احساس تنهایی در نگرش دانشجویان به مواد مخدر

دوره 11، شماره 35، بهار 1394، صفحه 67-77

سمیرا سلیمانی؛ علی محمد رضایی؛ فاطیما نظری


12. بررسی ارتباط تنظیم هیجان و عواطف مثبت و منفی با عملکرد و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان

دوره 10، شماره 32، تابستان 1393، صفحه 31-53

نیلوفر میکائیلی؛ سعید رجبی؛ مسلم عباسی؛ خدیجه زمانلو


13. بررسی روابط خودکارآمدی و سبک های اسنادی در دانشجویان

دوره 9، شماره 29، پاییز 1392، صفحه 47-68

10.22054/jep.2013.6101

حسین بیگدلی؛ سمیه علی مددی


17. بررسی پایایی و روایی پرسشنامه پنج عامل اصلی شخصیت در دانشجویان

دوره 2، شماره 5، پاییز 1385، صفحه 123-148

10.22054/jep.2006.5991

مسعود نصرت آبادی؛ محسن جوشن لو