کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
تعداد مقالات: 13
2. طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی

دوره 13، شماره 45، پاییز 1396، صفحه 21-39

10.22054/jep.2017.8142

رضا محمد بیگی؛ علیرضا فقیهی؛ فائزه ناطقی


4. کیفیت سنجی برنامه‌های درسی تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دوره 10، شماره 34، زمستان 1393، صفحه 67-92

رضا شکورزاده؛ حسن ملکی؛ مهدی قصابی چورسی


5. تبیین گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان بر اساس دیدگاه معرفت شناختی آنان

دوره 10، شماره 34، زمستان 1393، صفحه 112-126

حمیده پاک مهر؛ حسین کارشکی


8. تأثیر سبک یادگیری دانشجویان بر سبک تدریس مرجّح آنان

دوره 9، شماره 28، تابستان 1392، صفحه 16-40

مقصود امین خندقی؛ ملیحه رجائی


11. مبانی و ویژگی های یک الگوی تدریس برای انواع دانش روش کاری

دوره 7، شماره 20، تابستان 1390، صفحه 95-130

10.22054/jep.2011.6036

مسعود مرادی؛ هاشم فردانش


12. حوزه مسؤولیت نهادهای برنامه ریزی درسی در دانشگاه اصفهان

دوره 2، شماره 6، زمستان 1385، صفحه 119-136

10.22054/jep.2007.5999

مهری ساکی؛ سیدمصطفی شریف