اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر سرمایه روانشناختی و سرزندگی تحصیلی

کیومرث کیوان؛ همایون هارون رشیدی؛ کبری کاظمیان مقدم

دوره 18، شماره 64 ، تیر 1401، ، صفحه 109-127

https://doi.org/10.22054/jep.2023.66030.3562

چکیده
  این پژوهش با هدف اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر سرمایه روان‌شناختی و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان پسر مدارس شاهد شهر دزفول انجام شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل و روش نمونه برداری بصورت در دسترس، 30 نفر انتخاب شد و بصورت تصادفی در دو گروه (15 نفری کنترل و آزمایش) گمارده شد. به منظور گردآوری داده‌ها ...  بیشتر

الگوی ساختاری ارتباط میان سبک دلبستگی و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه‌‌ای امید

منصوره حاج حسینی؛ الهه هدایتی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/jep.2021.33144.2287

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای امید در ارتباط بین سبک های دلبستگی و سرزندگی تحصیلی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و طرح همبستگی و تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش‌آموزان پسر پایه دهم مقطع متوسطه دوم شهر شیراز در سال تحصیلی 95-96 تشکیل می‌دادند که از این میان تعداد 400 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند ...  بیشتر

تبیین مدل سرزندگی تحصیلی بر اساس خودناتوان‌سازی با میانجی‌گری عشق به یادگیری، عزّت‎نفس و مهارت‎های خودتنظیمی

عزت اله قدم پور؛ فضل اله حسنوند؛ مریم عبدالهی مقدم؛ امین شاکرمی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، ، صفحه 71-95

https://doi.org/10.22054/jep.2021.40800.2633

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل سرزندگی تحصیلی بر اساس خودناتوان‌سازی با میانجی‎گری عشق به یادگیری، عزّت‎نفس و مهارت‎های خودتنظیمی انجام شده است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های شهر پلدختر( حدوداً 3990) بوده است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 350 نفر (175 دختر و 175 پسر) به روش تصادفی مرحله ای انتخاب شدند ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تعامل معلم- دانش‌آموز و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه‌گری جهت‌گیری هدف

مسعود حسینچاری؛ فتانه قزل‌بیگلو؛ بهرام جوکار

دوره 15، شماره 52 ، تیر 1398، ، صفحه 45-85

https://doi.org/10.22054/jep.2019.26393.2022

چکیده
   پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ تعامل معلم- دانش‌آموز و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان و مطالعۀ نقش واسطه‌گری جهت‌گیری هدف در قالب یک مدل علّی بود. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، همۀ دانش‌آموزان دورۀ تحصیلی متوسطۀ اول شهرستان کازرون بودند. تعداد 516 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و به‌عنوان مشارکت‌کنندگان ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
اثربخشی آموزش راهبرد یادگیری خودگردان در افزایش سرزندگی تحصیلی و وجدان تحصیلی دانش آموزان اهمال کار

سلیمان کابینی مقدم؛ غلامحسین انتصار فومنی؛ مسعود حجازی؛ حسن اسدزاده

دوره 14، شماره 50 ، دی 1397، ، صفحه 171-193

https://doi.org/10.22054/jep.2019.37913.2510

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش راهبرد یادگیری خودگردان در افزایش سرزندگی تحصیلی و وجدان تحصیلی دانش آموزان اهمال کار انجام شد. روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح گروه کنترل نامعادل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی پسرانه شاخه نظری پایه دوم (یازدهم) دوره متوسطه دوم نواحی یک و دو رشت در سال تحصیلی ...  بیشتر

رابطه‌ی علّی الگوهای ارتباطی خانواده و جهت‌گیری‌های دینی با سرزندگی تحصیلی؛ نقش ابعاد خودکارآمدی

مرتضی مرادی؛ حسین شاهمرادی؛ معصومه محمودی؛ ام‌البنین شیبانی

دوره 12، شماره 41 ، مهر 1395، ، صفحه 91-124

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7040

چکیده
  هدف از مطالعه­ی حاضر بررسی نقش میانجی­گری ابعاد خودکارآمدی در رابطه­ی الگوهای ارتباطی خانواده و جهت­گیری­های دینی با سرزندگی تحصیلی بود. در این مطالعه 392 نفر از دانش­آموزان دوم و سوم شاخه­ی نظری (شامل 205 دختر و 187 پسر) دوره­ی دوم متوسطه­­ی شهر پل­دختر در سال تحصیلی 92-1391 مشارکت داشتند که به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای ...  بیشتر

سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده و ساختار کلاس؛ نقش واسطه‌ای ابعاد خودکارآمدی

محمدحسین دهقانی‌زاده؛ مسعود حسین‌چاری؛ مرتضی مرادی؛ عباسعلی سلیمانی خشاب

دوره 10، شماره 32 ، تیر 1393، ، صفحه 1-30

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی تأثیر ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده (الگوی ارتباطی گفت و شنود و الگوی ارتباطی همنوایی) و ساختار کلاس (تکلیف، سخت­گیری در ارزشیابی، تأکید بر ارزشیابی و مرجعیت) بر روی سرزندگی تحصیلی با بررسی نقش واسطه­ای ابعاد خودکارآمدی صورت گرفت. شرکت­کنندگان این پژوهش 337 نفر از دانش­آموزان (176 دختر و 161 پسر) در مقطع متوسطه­ی ...  بیشتر