مقایسه نگرش مذهبی، خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانشجویان بر اساس جنسیت و سهم هر یک از این متغیرها در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی آنان

عزت اله قدم پور؛ لیلا منصوری

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 83-109

https://doi.org/10.22054/jep.2022.14819.1522

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه نگرش مذهبی، خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانشجویان بر اساس جنسیت و سهم هریک از این متغیرها در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی آن‌ها بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای و همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در ...  بیشتر

خودکارآمدی و کارآمدی گروهی معلّمان زبان انگلیسی ایرانی به عنوان عوامل پیشبینیکننده رضایت شغلی آنان: رویکرد مدل معادلات ساختاری

معصومه استاجی؛ جلیل فتحی؛ عارفه امینی فسخودی

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 295-325

https://doi.org/10.22054/jep.2022.37785.2502

چکیده
  به منظور کمک به درک بیشتر نقش متغیّرهای وابسته به معلّم ، که در حوزهی آموزش زبان بسیار مورد توجّه بودهاند، تحقیق حاضر به بررسی نقش خودکارآمدی1 و کارآمدی گروهی معلّمان2 به عنوان عوامل پیشبینی کننده رضایت شغلی3 در میان معلّمان زبان انگلیسی ایرانی میپردازد. بدین منظور، با استفاده از نمونهگیری دردسترس، با بکارگیری نمونهگیری دردسترس، ...  بیشتر

پیش‌بینی سلامت عمومی بر اساس متغیرهای فردی، خودکارآمدی و اضطراب در شاغلین (دانشجو و غیردانشجو) کادر درمانی بیماران COVID-19

رقیه اسدی؛ نسرین عبدلی

دوره 16، شماره 55 ، فروردین 1399، ، صفحه 239-268

https://doi.org/10.22054/jep.2020.53332.3046

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی سلامت عمومی بر اساس متغیرهای فردی، خودکارآمدی و اضطراب در کادر درمان (دانشجویان شاغل به عنوان کادر درمانی بیماران COVID-19 و غیر دانشجویان) در شهرکرمانشاه انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کادر درمانی بیماران COVID-19 درشهرکرمانشاه بود و نمونه شامل کادر درمانی سه بیمارستان درگیر به بیماری COVID-19 بود؛ روش نمونه گیری ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تعامل معلم- دانش‌آموز و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه‌گری جهت‌گیری هدف

مسعود حسینچاری؛ فتانه قزل‌بیگلو؛ بهرام جوکار

دوره 15، شماره 52 ، تیر 1398، ، صفحه 45-85

https://doi.org/10.22054/jep.2019.26393.2022

چکیده
   پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ تعامل معلم- دانش‌آموز و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان و مطالعۀ نقش واسطه‌گری جهت‌گیری هدف در قالب یک مدل علّی بود. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، همۀ دانش‌آموزان دورۀ تحصیلی متوسطۀ اول شهرستان کازرون بودند. تعداد 516 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و به‌عنوان مشارکت‌کنندگان ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
پیش بینی مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس خودکار آمدی و هوش معنوی

سعید مذبوحی؛ ابوطالب سعادتی شامیر

دوره 14، شماره 48 ، تیر 1397، ، صفحه 127-145

https://doi.org/10.22054/jep.2018.23052.1861

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر ، پیش بینی مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه دوم بر اساس خودکار آمدی و هوش معنوی منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران بود. بدین منظور از بین 3245 نفر از دانش آموزان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با بهره گیری از شیوه نمونه گیری طبقه ای مرحله ای 245 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و پرسشنامه های مسئولیت پذیری ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
اثربخشی آموزش حل مسئلۀ اجتماعی بر سازگاری و خودکارآمدی دانش ‏آموزان زورگو

علی شیخ الاسلامی؛ اسماعیل سلیمانی؛ هنگامه محرم زاده

دوره 14، شماره 47 ، فروردین 1397، ، صفحه 49-73

https://doi.org/10.22054/jep.2018.17688.1615

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش حل مسئلۀ اجتماعی بر سازگاری و خودکارآمدی دانش‏آموزان زورگو انجام گرفت. روش پژوهش، نیمه‎‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش را تمامی دانش‏آموزان زورگو در مدارس شهر پارس‌آباد در سال‏تحصیلی 94-1393 تشکیل می‌دادند که از میان آن‌ها 32 دانش‏آموز زورگو با ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
نقش کارکردهای سبک تفکر و خودکارآمدی در میزان آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره‌های آموزش الکترونیکی

رحیم مرادی؛ پیمان کامکار؛ اسماعیل سعدی پور؛ الهه ولایتی

دوره 14، شماره 47 ، فروردین 1397، ، صفحه 95-118

https://doi.org/10.22054/jep.2018.19553.1688

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی نقش کارکردهای سبک تفکر و خودکارآمدی در میزان آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره‌های آموزش الکترونیکی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 93-92 بود که از بین آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی 250 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری ...  بیشتر

اثربخشی مداخلات چندبعدی انگیزشی- شناختی بر ارزش تکلیف، جهت‌گیری هدف تبحری و خودکارآمدی تحصیلی

مهری اخلاقی؛ سیاوش طالع پسند

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، ، صفحه 111-129

چکیده
   پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخلات چند بعدی انگیز شی- شناختی بر ارزش تکلیف، جهت گیری هدف تبحری و خودکار آمدی تحصیلی صورت پذیرفته است. روش این پژوهش شبه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه اول روزانه در شهر سمنان در سال تحصیلی 94-93 بودند. تعداد 34 نفر از دانش آموزان با استفاده از شیوه نمونه گیری ...  بیشتر

بررسی روابط خودکارآمدی و سبک های اسنادی در دانشجویان

حسین بیگدلی؛ سمیه علی مددی

دوره 9، شماره 29 ، مهر 1392، ، صفحه 47-68

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6101

چکیده
  هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه خودکارآمدی و سبک های اسنادی در میان دانشجویان بود. روش: جهت دستیابی به این هدف، 363 نفر (205 نفر دختر و 158 نفر پسر) دانشجوی مقطع کارشناسی به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. دانشجویان در دانشکده های علوم انسانی و فنی- مهندسی دانشگاه آزاد تهران شرق در سال تحصیلی 1391-1390 مشغول به تحصیل بودند. پرسشنامه های سبک های اسنادی ...  بیشتر

بررسی تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر باورهای انگیزشی (انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی، اضطراب آزمون) دانش‏آموزان دبیرستان

ناهید محمدی درویش بقال؛ حمیدرضا حاتمی؛ حسن اسدزاده؛ حسن احدی

دوره 9، شماره 27 ، فروردین 1392، ، صفحه 50-64

چکیده
  این پژوهش به منظور ارتقای باورهای انگیزشی دانش‏آموزان با تاکید بر نقش راهبردهای خود تنظیمی انجام شده است. پژوهش، نیمه آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان دختر سال اول دبیرستان شهرستان اسلامشهر بودند که 56 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. در ابتدا هر دو گروه به پرسشنامه‏های ...  بیشتر

اثر بخشی الگوی تدریس کاوشگری بر باورهای خودکارآمدی دانش آموزان در حل مسائل درس فیزیک

حسین جعفری ثانی؛ حمیده پاک مهر

دوره 7، شماره 22 ، دی 1390، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22054/jep.2012.6054

چکیده
  بسیاری از دانش آموزان معتقدند درس فیزیک، یک موضوع انتزاعی است که یاد گرفتن آن مشکل می باشد. لذا باور فراگیران به توانایی خود در زمینه حل مسائل فیزیک یک ضرورت است. در این میان استفاده از راهبردهای یاددهی- یادگیری فعال، مورد تأکید بسیار می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری بر باورهای خودکارآمدی دانش آموزان در حل مسائل ...  بیشتر

بررسی اثربخشی دو روش آموزش شناختی- رفتاری و مهارت های تنظیم هیجان بر خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان

عباس ابوالقاسمی؛ پروین بیگی

دوره 7، شماره 22 ، دی 1390، ، صفحه 21-42

https://doi.org/10.22054/jep.2012.6055

چکیده
  اضطراب امتحان شامل تجربه ناخوشایند نگرانی و هیجان پذیری در موقعیت هایی است که فرد امتحان و یا ارزیابی را احساس می کند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی دو روش آموزشی شناختی- رفتاری و مهارت های تنظیم هیجان بر خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان بود. این مطالعه از نوع آزمایش میدانی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه ...  بیشتر

بررسی روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان

علیرضا پیرخائفی؛ احمد برجعلی؛ علی دلاور؛ حسین اسکندری

دوره 6، شماره 17 ، تیر 1389، ، صفحه 88-108

چکیده
  زمینه:درمرور دیدگاه‏های موجود سلامت روان نگاهی یکپارچه برای ارتباط دادن مفاهیم خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن به سلامت روان دیده نمی‏شود. هدف: این پژوهش به منظور تعیین روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان تحت یک مدل یکپارچه انجام شد.روش پژوهش:طرح پژوهش از نوع همبستگی بود و تحلیل داده‏ها با استفاده ...  بیشتر

بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه‏های یادگیری خودگردان مبتنی بر مدل پینتریچ، بر‏خودکارآمدی

دکتر علی مصطفایی؛ دکتر یحیی مهاجر

دوره 4، شماره 12 ، تیر 1387، ، صفحه 66-87

چکیده
  هدف‏پژوهش بررسی اثربخشی مؤلفه‏های راهبردهای ‏یادگیری‏خودگردان بر‏خودکارآمدی دانش‏آموزان پسر پایه سوم دبیرستان بوده است. جامعه‏آماری شامل تعداد 1093 دانش‏آموز پایه سوم دبیرستان بود که از این تعداد، 60 نفر به صورت نمونه‏گیری خوشه‏ای و تصادفی ساده انتخاب، و به صورت‏تصادفی در سطوح‏مختلف متغیر‏مستقل (چهار‏سطح) ...  بیشتر

مطالعه اثربخشی خودمتمایزسازی بر افزایش خودکارآمدی

سولماز مبسم

دوره 3، شماره 10 ، دی 1386، ، صفحه 116-126

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی خود متمایزسازی برافزایش خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر می‌پردازد. فرضیه این پژوهش عبارت است از: آموزش خودمتمایزسازی بر افزایش خودکارآمدی مؤثر است. برای آزمون فرضیه 30 نفر از دانش‌آموزان به طور تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. 10 جلسه آموزش خود متمایز­سازی برای گروه آزمایشی انجام ...  بیشتر

بررسی رابطه بین خود کارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی

مرضیه میرسمیعی؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 3، شماره 7 ، فروردین 1386، ، صفحه 73-92

https://doi.org/10.22054/jep.2007.6004

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روان در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده است. روش: این پژوهش، از نوع همبستگی است. آزمودنی های پژوهش ۳۰۰ دانشجوی دختر و پسر (۲۱۰ دختر و ۹۰ پسر) مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ را تشکیل می دادند، که بر اساس ...  بیشتر