کلیدواژه‌ها = یادداری
تعداد مقالات: 6
1. اثربخشی نقشه مفهومی بر یادداری و درک و کاربست مفاهیم علوم تجربی

دوره 12، شماره 40، تابستان 1395، صفحه 151-171

10.22054/jep.2016.5564

جواد مصرآبادی؛ اکبر علیلو


2. بررسی تاثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی

دوره 10، شماره 33، پاییز 1393، صفحه 169-189

کیومرث تقی پور؛ داریوش نوروزی؛ محمدحسن امیرتیموری


3. بررسی تأثیر آزمایشگاه مجازی و واقعی بر یادگیری و یادداری در درس فیزیک و آزمایشگاه

دوره 8، شماره 25، پاییز 1391، صفحه 90-112

هانیه مستور؛ خدیجه علی‏آبادی؛ مریم مقدسین


4. تأثیر چند‏رسانه‏‏‏ای بر میزان یادگیری و یادداری درس لوحه نویسی فارسی

دوره 8، شماره 24، تابستان 1391، صفحه 120-145

خجسته غمین؛ داریوش نوروزی


5. یادیارها در تدریس کلمات انگلیسی

دوره 6، شماره 16، بهار 1389، صفحه 79-104

حسین اسکندری؛ دکتر داریوش نوروزی