کلیدواژه‌ها = کمال‌گرایی
تعداد مقالات: 5
1. پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس ابعاد کمال‌گرایی

دوره 13، شماره 46، زمستان 1396، صفحه 191-202

10.22054/jep.2018.8482

سعداله هاشمی؛ مسلم شاهرخی؛ مصطفی خانزاده؛ زینب احمدی؛ اکرم گروسی


3. عوامل مرتبط با تعلل ورزی تحصیلی

دوره 11، شماره 37، پاییز 1394، صفحه 161-185

ابوالقاسم یعقوبی؛ بهروز قلائی


4. تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر تعدیل کمال‌گرایی مادران با توجه به سبک فرزندپروری

دوره 10، شماره 33، پاییز 1393، صفحه 155-168

الهام نوروزپور؛ مسعود جان بزرگی؛ مژگان آگاه هریس؛ محمد حسین فلاح


5. رابطه بین ‌کمال‌گرایی و سبک‌های شناختی در دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر کرج

دوره 9، شماره 27، بهار 1392، صفحه 29-49

علی‌رضا کاکاوند؛ زهرا لبادی؛ شکرانه زارعی