کلیدواژه‌ها = انگیزش تحصیلی
تعداد مقالات: 4
1. تدوین مدل پیش بینی گرایش به تقلب در دانشجویان بر اساس متغیرهای تحصیلی

دوره 16، شماره 56، تابستان 1399، صفحه 75-96

10.22054/jep.2020.31112.2261

افشین افضلی؛ سید محمد امین قشمی؛ علی هندی ورکانه