کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعداد مقالات: 22
3. مدل یابی پیشرفت تحصیلی بر اساس هیجانهای تحصیلی و اشتیاق تحصیلی: نقش میانجی تحول مثبت نوجوانی

دوره 15، شماره 51، بهار 1398، صفحه 147-173

10.22054/jep.2019.40810.2634

خدیجه مرادی؛ حسن اسدزاده؛ ابوالفضل کرمی؛ محمود نجفی


6. اثربخشی نقشه مفهومی بر یادداری و درک و کاربست مفاهیم علوم تجربی

دوره 12، شماره 40، تابستان 1395، صفحه 151-171

10.22054/jep.2016.5564

جواد مصرآبادی؛ اکبر علیلو


8. بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انواع جهت‌گیری هدف با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 11، شماره 36، تابستان 1394، صفحه 59-78

علی دلاور؛ نیلوفر اسماعیلی؛ صبا حسنوندی؛ باقر حسنوند


9. اقتدار معلم، اضطراب، افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 11، شماره 35، بهار 1394، صفحه 105-121

حسین اسکندری؛ حمید درودی؛ فرزانه بهرامی


15. رابطه ویژگی‏های شخصیتی و روش‏های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه‏طباطبائی تهران

دوره 8، شماره 25، پاییز 1391، صفحه 36-56

هادی جعفری نژاد؛ اسماعیل سعدی پور؛ مهرداد حاجی حسنی؛ هیوا محمد جانی


16. نقش حرمت خود و مؤلفه های تنهایی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی

دوره 7، شماره 22، زمستان 1390، صفحه 155-171

10.22054/jep.2012.6060

محمود نجفی؛ غلامرضا دهشیری


18. خودکارآمدی عمومی، اهمال‌کاری‌تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 6، شماره 17، تابستان 1389، صفحه 66-88

مجتبی تمدنی؛ دکتر محمد حاتمی؛ هادی هاشمی رزینی