پیامدهای روان‌شناختی کرونا ویروس جدید (کووید 19) در کودکان: مطالعه مروری نظام‌مند

عسگر چوبداری؛ فاطمه نیک‌خو؛ فاطمه فولادی

دوره 16، شماره 55 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 55-68

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.53306.3043

چکیده
  تغییر در سبک زندگی در نتیجه شیوع جهانی بیماری کووید 19، کودکان را تحت شعاع قرار داده و پیامدهای روان شناختی به دنبال داشته است. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی پیامدهای روان‌شناختی کرونا ویروس جدید (کووید 19) در کودکان روش مرور نظام‌مند بود. بدین صورت که یافته‌های پژوهشی از سال‌های میلادی 2019 تا 2020 در پایگاه‌های اطلاعاتی PupMed، Springer، ...  بیشتر