مطالعه موردی بین آموزش و مشارکت اجتماعی افراد با استفاده از صفحات اینستاگرام سلبریتی ها در بحران کرونا

مهدی سلطانی فر؛ علی گرانمایه‌پور؛ شهناز هاشمی

دوره 16، شماره 55 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 69-94

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.52730.3015

چکیده
  هنگام بحران­ها باید از تأثیرگذاری سلبریتی‌ها و شبکه‌های اجتماعی به منظور آموزش مردم برای چگونگی مواجهه با آن و مشارکت همگی به نحو مقتضی بهره جست. شبکه‌های اجتماعی در زمان شیوع بیماری کووید 19 بسیار فعال بودند. در چنین شرایطی، آموزش مردم و جلب مشارکت آنها به طور هدفمند از چنان حساسیتی برخوردار است که همه چیـز تعیـین‌کننده می‌شود ...  بیشتر