بررسی تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم پایه ششم ابتدایی براساس عوامل ذهنی و شاخص‌های خلاقیت از نظر گیلفورد

کاظم حسنی؛ جمال الدین کولایی نژاد؛ صحرا فرامرزی؛ فوزیه عبدی پور؛ فاروق عبدی‌پور

دوره 14، شماره 48 ، شهریور 1397، ، صفحه 57-82

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2018.10490.1393

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی محتوای کتاب فارسی (بخوانیم) پایه ششم ابتدایی براساس عوامل خلاقیت گیلفورد (حافظه شناختی، تفکر همگرا و واگرا و قضاوت ارزشیاب) انجام شده است. جامعه آماری شامل کل محتوای کتاب فارسی (متن و خودآزمایی) در سال تحصیلی 91-92 بود. ابزار گردآوری داده‌های این تحقیق نیز شامل فرم تحلیل محتوای محقق‌ساخته بود که بر مبنای شاخص ...  بیشتر

اثربخشی کتاب کمک‌درسی خواندن کردی بر تقویت خواندن و نوشتن در کتاب فارسی (بخوانیم و بنویسیم) پایه اول ابتدایی در کودکان دوزبانه

جمال‌الدین کولایی نژاد؛ کاظم حسنی؛ فوزیه عبدی پور؛ صحرا فرامرزی

دوره 12، شماره 41 ، مهر 1395، ، صفحه 15-27

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2016.7017

چکیده
  هدف پژوهش، شناخت میزان تأثیر کتاب کمک‌درسی خواندن کردی بر اساس روش آمیخته بر تقویت خواندن و نوشتن در کتاب فارسی بخوانیم و بنویسیم پایه اول ابتدایی در کودکان دو زبانه شهرستان مریوان در سال 1391-92 می‌باشد. جمع‌آوری اطلاعات از طریق اجرای آزمون محقق ساخته بر اساس جدول مشخصات، روایی محتوایی و از معلمان پایه اول و متخصصان که محتوای آزمون ...  بیشتر