مقایسه مهارت مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان با عملکرد تحصیلی بالا و پایین

کریم سواری؛ علی نوری

دوره 10، شماره 31 ، فروردین 1393، ، صفحه 109-124

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور مقایسه مهارت مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان با عملکرد تحصیلی بالاو پایین اجراءگردید. دانش‌آموزان دختر و پسر پایه سوم متوسطه شهرآبدانان جامعه آماری را تشکیل داده اند که از بین آنان 175 نفر به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‏ای انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مدیریت زمان ترومن و هارتلی (1996)، ...  بیشتر

مقایسه ارزشیابی عملکرد معلمان مدارس ابتدایی بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی آنان

علی نوری؛ مرتضی امین فر

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1385، ، صفحه 149-172

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5992

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه ارزشیابی عملکرد معلمان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه با در نظر گرفتن ویژگی های جمعیت شناختی آنان (جنسی، تحصیلات و سابقه خدمت) انجام شد و به همین منظور سه سؤال مطرح گردید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مدارس ابتدائی شهر کرمانشاه تشکیل می داد که از این تعداد ۳۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش تحقیق در این ...  بیشتر