آموزش مهارت‌های اجتماعی از راه بازی‌های گروهی با کنترل هوش هیجانی مادران

زهرا محمدزاده؛ ملوک خادمی اشکذری

دوره 13، شماره 43 ، فروردین 1396، ، صفحه 75-99

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2017.7762

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بهبود مهارت‌های اجتماعی از راه بازی‌های گروهی با کنترل هوش هیجانی مادران مورد بررسی قرار گرفت. در روش نیمه آزمایشی حاضر، با طرح پیش‌آزمون -پس‌آزمون با گروه کنترل، از طریق نمونه‌گیری تصادفی، از میان 100 کودک 6-5 ساله مهدکودک و مرکز پیش‌دبستانی واقع در منطقه 2 شهر تهران،30 کودک با مهارت‌های اجتماعی پایین، انتخاب و ...  بیشتر