اثربخشی تحریک الکتریکی قشر پیشانی بر حافظه کاری و تصمیم گیری پرخطر در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه

سندس کاشانی خطیب؛ شکوفه رادفر؛ سیمین بشردوست؛ مالک میرهاشمی

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، ، صفحه 119-135

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.41809.2665

چکیده
  اختلال نقص توجه و بیش فعالی، اختلالی عصب-تحولی است. تصمیم‌گیری پرخطر و ضعف حافظه فعال از مؤلفه‌های این اختلال هستند که پیامدهای منفی آن‌ها شناخته‌شده است. هدف از مطالعه ارتقاء حافظه کاری و کاهش تصمیم‌گیری پرخطر توسط تحریک قشر پیشانی به‌وسیله دستگاه تحریک الکتریکی مغز در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی بود. روش این مطالعه ...  بیشتر