تأثیر منطقه‌بندی بر برآورد پارامتر توانایی و رتبه‌بندی آزمودنی‌ها در آزمون‌های بزرگ مقیاس

جلیل یونسی؛ سید امین موسوی

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 1-40

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2022.63068.3450

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ادغام سهمیه‌بندی در برآورد توانایی (پیش از رتبه بندی) و نیز رتبه‌بندی آزمودنی‌ها در آزمون‌های بزرگ مقیاس (مثل کنکور سراسری) انجام شد. طرح این پژوهش در زمرۀ طرح‌های پیمایشی است. به دلیل این که هدف این پژوهش تحلیل داده‌هایی است که قبلاً طی یک طرح پیشین توسط سازمان سنجش جمع‌آوری شده‌اند، این طرح را می‌توان ...  بیشتر

مدل درخواست بازخورد و تجدیدنظر در تصمیم بر اساس نگرش دانشجویان دکتری نسبت به بازخوردهای ارائه شده در مورد نوشتار و گروه علمی

مرتضی طاهری؛ جلیل یونسی

دوره 10، شماره 34 ، دی 1393، ، صفحه 44-66

چکیده
  این مطالعه با هدف آگاهی از ادراک و نگرش دانشجویان دکتری نسبت به ویژگی‌های متفاوت بازخوردهایی که در مورد نگارش علمی دریافت می‌کنند و رابطه آن با ویژگی‌های متفاوت بازخورد دهنده و چگونگی تجدید نظر آن‌ها در تصمیم‌هایشان تحت تأثیر این عوامل و سایر عوامل مرتبط صورت گرفت. روش: بر مبنای طرح همبستگی و اجرای پرسشنامه، داده‌ها از 165 دانشجوی ...  بیشتر