روانشناسی یادگیری
تأثیر اجرای الگوی یادگیری معکوس بر رغبت به یادگیری، خودکنترلی و خودمدیریتی دانشجویان

شیلا سلیمانی؛ خدیجه علی آبادی؛ اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 19، شماره 69 ، مهر 1402، ، صفحه 32-75

https://doi.org/10.22054/jep.2023.62779.3440

چکیده
  پژوهش حاضر با اجرای الگوی یادگیری معکوس به بررسی اثربخشی آن بر ابعاد یادگیری خودراهبر مهارت دستور زبان انگلیسی دانشجویان پرداخته و در صدد بهبود راهبردهای تدریس و یادگیری است. تحقیق حاضر یک تحقیق شبه‌آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌‌آزمون است. نمونة آماری از میان کلیة یادگیرندگان مرکز علاءالدین مشهد از سال تحصیلی 1397 تا 1399، تعداد 220 نفر ...  بیشتر

طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی موضوعات عملی انتقالی در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با رویکرد سازنده‌گرایی

صابر عظیمی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی دلاور

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، ، صفحه 23-56

https://doi.org/10.22054/jep.2021.44905.2725

چکیده
  موضوعات عملی از نوع انتقالی ازجمله موضوعاتی هستند که در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای دنبال می‌شوند. هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی موضوعات عملی از نوع انتقالی در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با رویکرد سازنده‌گرایی است. در این راستا، پژوهش به شکل آمیخته با روش تحقیق متوالی و از نوع اکتشافی متوالی با طرح تدوین مدل انجام ...  بیشتر

طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزشی کارورزی بر اساس نظریه استاد شاگردی شناختی برای اجرای درس کارورزی در دانشگاه فرهنگیان

حجت الله الماسی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی دلاور؛ محمد رضا نیلی احمد آبادی

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/jep.2020.22602.1835

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش شناسایی الگوی آموزشی کارورزی بر اساس نظریۀ استاد شاگردی شناختی برای اجرای دوره‌های کارورزی در دانشگاه فرهنگیان است. در این پژوهش از روش آمیخته، از نوع طرح اکتشافی و جامعه آماری شامل متخصصین دانشگاه فرهنگیان و اسناد و منابع مکتوب و الکترونیکی بوده است. نمونه‌ها در بخش کیفی بر اساس نمونه‌گیری هدفمند، تعداد 12 ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
بررسی تاثیر فناوری واقعیت افزوده با استفاده از مدل طراحی آموزشی مریل بر پیشرفت تحصیلی

رزیتا مشعشعی؛ حمیدرضا مقامی؛ اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 15، شماره 51 ، فروردین 1398، ، صفحه 127-145

https://doi.org/10.22054/jep.2019.36758.2454

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فناوری واقعیت افزوده با استفاده از مدل طراحی آموزشی مریل در مقایسه با تأثیر طراحی آموزشی مریل بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی در درس زیست‌شناسی و روش پژوهشی حاضر کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات، شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل دانش آموزان پایه ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه‌ی بار شناختی بر اساس تحلیل محتوای کیفی و اعتباریابی درونی و بیرونی آن

الهه ولایتی؛ محمد رضا نیلی احمد آبادی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ پرویز شریفی درامدی؛ اسماعیل سعدی پور

دوره 14، شماره 49 ، مهر 1397، ، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22054/jep.2019.9326.1360

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه‌ی بار شناختی بود. با توجه به این هدف کلی، اهداف جزئی پژوهش، طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه‌ی بار شناختی، اعتباریابی درونی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه‌ی بار شناختی، اعتباریابی بیرونی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه‌ی بار شناختی از طریق بررسی تأثیر آن بر یادگیری ...  بیشتر

مقایسۀ اثربخشی روش‌های آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش به کمک رایانه بر تعامل عناصر فرایند آموزش یادگیری

حسین مرادی مخلص؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ حسن رشیدی

دوره 13، شماره 45 ، مهر 1396، ، صفحه 41-57

https://doi.org/10.22054/jep.2017.8143

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روش­های آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش به کمک رایانه بر تعامل عناصر فرایند آموزش ـ یادگیری در درس علوم تجربی پایه دوم متوسطه اول شهرستان اسدآباد انجام گرفت. این پژوهش جزء طرح‌های شبه‌آزمایشی می‌باشد که از طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه‌های آزمایشی 1 و 2 استفاده می‌­کند. جامعه مورد بررسی در این ...  بیشتر

طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش از راه دور مبتنی بر موک برای دانشجویان

فریبا درتاج؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ خدیجه علی آبادی

دوره 13، شماره 44 ، تیر 1396، ، صفحه 83-108

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7981

چکیده
  این پژوهش با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش از راه دور مبتنی بر موک برای دانشجویان و اعتبارسنجی آن از نظر متخصصان انجام شده است. روش پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد مرور نظام­مند ادبیات پژوهشی و جهت اعتبارسنجی الگو از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شد. جامعۀ آماری این تحقیق جهت طراحی الگوی آموزشی، شامل تمامی کتاب­ها، مقالات ...  بیشتر

ایجاد برنامه آموزش زبان در دوره اول ابتدایی: بایدها ونبایدها

فاطمه جعفرخانی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی دلاور

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، ، صفحه 33-50

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی ایجاد برنامه آموزش زبان انگلیسی در دوره ی اول ابتدایی در ایران انجام شده است. این مطالعه از نوع توصیفی پیمایشی است. اطلاعات با فیش برداری از منابع متعدد و مطالعه برنامه آموزش زبان در کشورهای موفق آسیایی جمع آوری و تحلیل گردید. در مرحله بعد سه نمونه پرسش نامه محقق ساخته جهت نظر سنجی از متخصصان آموزش زبان تنظیم ...  بیشتر

تأثیر منتورینگ تلفیقی مبتنی بر داربست‏زنی دانش راهبردی بر میزان یادگیری و یادداری

ایرج اعتمادفر؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ عباس عباس پور

دوره 10، شماره 31 ، فروردین 1393، ، صفحه 1-24

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر منتورینگ تلفیقی به عنوان یک راهبرد آموزش و توسعه بر میزان یادگیری و یادداری مدیران میانی شرکت ایران خودرو دیزل انجام شد. این پژوهش به صورت آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. بدین منظور 40 نفر به عنوان مدیر میانی از بین رؤسای کل شرکت به عنوان آزمودنی‌های پژوهش انتخاب شدند و به ...  بیشتر

طراحی آموزشی و محیط‏های یادگیری با رویکرد تلفیقی: نقدی بر مدل‏های پیشین و ارائه مدلی نوین در این زمینه

اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 8، شماره 24 ، تیر 1391، ، صفحه 29-50

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی، تحلیل و نقد مدل‏های پیشین طراحی‏آموزشی و محیط‏های یادگیری و ارائه مدلی نوین در این زمینه با رویکرد تلفیقی انجام شده است. سؤال‏های اساسی در این مطالعه عبارت بودند از: 1) نقاط قوت و ضعف مدل‏های رایج جهانی در زمینه طراحی آموزشی و محیط‏های یادگیری کدامند؟ 2) مدل مناسب مبتنی بر رویکرد تلفیقی در زمینه طراحی ...  بیشتر