نویسنده = فرخی، نور علی
تعداد مقالات: 4
1. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر تعلل‌ورزی تحصیلی، و استرس تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایۀ هشتم

دوره 15، شماره 52، تابستان 1398، صفحه 1-13

10.22054/jep.2019.24967.1948

فرشته هاشمی؛ فریبرز درتاج؛ نور علی فرخی؛ بیتا نصرالهی


3. اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر مؤلفه‌های برنامه‌ریزی و حل مسأله‌ی کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان دبستان

دوره 13، شماره 43، بهار 1396، صفحه 101-118

10.22054/jep.2017.7763

سمیه سیفی؛ صغری ابراهیمی قوام؛ حسن عشایری؛ نور علی فرخی؛ فریبرز درتاج


4. هنجاریابی و کفایت شاخص های روان سنجی پرسشنامه ی 6 عاملی شخصیت HEXACO-FFI-R در دانشجویان ایرانی

دوره 11، شماره 38، زمستان 1394، صفحه 1-18

مهدی رحمانی ملک آباد؛ نور علی فرخی؛ جلال آقابیگی