نویسنده = شیخ الاسلامی، علی
تعداد مقالات: 4
2. اثربخشی آموزش حل مسئلۀ اجتماعی بر سازگاری و خودکارآمدی دانش ‏آموزان زورگو

دوره 14، شماره 47، بهار 1397، صفحه 49-73

10.22054/jep.2018.17688.1615

علی شیخ الاسلامی؛ اسماعیل سلیمانی؛ هنگامه محرم زاده


3. اثربخشی هوش هیجانی بر کفایت اجتماعی و تنظیم هیجانی دانش آموزان زورگو (غیر منضبط)

دوره 12، شماره 42، زمستان 1395، صفحه 103-128

10.22054/jep.2016.7385

اسماعیل سلیمانی؛ علی شیخ الاسلامی؛ مهناز موسوی


4. پیش ‏بینی فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال در دانشجویان

دوره 12، شماره 39، بهار 1395، صفحه 25-43

10.22054/jep.2016.4080

علی شیخ الاسلامی؛ غفار کریمیان پور؛ روناک ویسی