تاثیر بازی‌های آموزشی-ورزشی و حرکات ریتمیک بر مهارت‌های ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی

لیلا ذوقی؛ ابوالفضل گودرزی؛ مریم رجبی نژاد

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، ، صفحه 375-404

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.38354.2529

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی بازی‌های آموزشی-ورزشی و حرکات ریتمیک بر مهارت‌های ریاضی دانش‌آموزان دختر دارای اختلال یادگیری ریاضی اول دبستان بود. روش انجام پژوهش شبه آزمایشی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر پایه اول ابتدایی دچار اختلال یادگیری ریاضی منطقه کهریزک تهران بود که 30 نفر به عنوان نمونه آماری به شیوه ...  بیشتر

رابطه درک بیماری با باورهای وسواسی با میانجی گری سلامت عمومی در بیماران مراجعه کننده جهت تشخیص کرونا

لیلا ذوقی؛ بیتا آجیل چی؛ الهام یوسفی راد؛ علی اصغر دهقان منظم

دوره 16، شماره 55 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 215-228

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.53270.3040

چکیده
  مقدمه: بحران بیماری کرونا به شیوه های متفاوتی اعم از جسمانی، هیجانی، اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی تاثیر گذار بوده است. که یکی از مهم ترین متغیر روان شناختی سلامت عمومی است. بنابراین هدف این پژوهش رابطه درک بیماری با باورهای وسواسی با میانجی گری سلامت عمومی در بیماران جهت تشخیص کرونا بود. روش پژوهش: توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و اضطراب امتحان با متغیر میانجی ذهن آگاهی در دانشجویان

لیلا ذوقی؛ منیر کاکاوند؛ عسگر چوبداری

دوره 15، شماره 51 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 195-210

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2019.40560.2622

چکیده
  اضطراب امتحان پدیده‌ای گسترده است که با عملکرد مختل در امتحانات تحصیلی همراه است و می‌توان آن را رایج‌ترین ترس در میان دانش آموزان و دانشجویان دانست. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کمال‌گرایی با اضطراب امتحان با متغیر میانجی ذهن آگاهی در دانشجویان انجام شد. به‌منظور دستیابی به این هدف از میان 1042 نفر دانشجوی دختر و پسر ...  بیشتر