اثربخشی کتاب کمک‌درسی خواندن کردی بر تقویت خواندن و نوشتن در کتاب فارسی (بخوانیم و بنویسیم) پایه اول ابتدایی در کودکان دوزبانه

جمال‌الدین کولایی نژاد؛ کاظم حسنی؛ فوزیه عبدی پور؛ صحرا فرامرزی

دوره 12، شماره 41 ، مهر 1395، ، صفحه 15-27

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2016.7017

چکیده
  هدف پژوهش، شناخت میزان تأثیر کتاب کمک‌درسی خواندن کردی بر اساس روش آمیخته بر تقویت خواندن و نوشتن در کتاب فارسی بخوانیم و بنویسیم پایه اول ابتدایی در کودکان دو زبانه شهرستان مریوان در سال 1391-92 می‌باشد. جمع‌آوری اطلاعات از طریق اجرای آزمون محقق ساخته بر اساس جدول مشخصات، روایی محتوایی و از معلمان پایه اول و متخصصان که محتوای آزمون ...  بیشتر