اختلالات خوردن بی اشتهائی روانی و پراشتهائی روانی

حسین آزاد

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1384، ، صفحه 151-170

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5965

چکیده
  اختلالاتی که امروزه تحت عنوان بی اشتهائی روانی و پر اشتهائی روانی نام گرفته اند به صورت ها و اسامی گوناگون در نوشته های مصری ها، ایرانی ها، چینی ها، و رومی ها به چشم می خورد. در اقوام افریقایی نیز چنین داستان هایی وجود دارد. اولین توصیف رسمی این اختلالات در ۱۶۸۹ در اروپا مطرح شده است. پس از آن در فرانسه و انگلستان اولین دو مقاله در ادبیات ...  بیشتر