بررسی و مقایسه اثر بخشی آموزش بهداشت روانی ، آموزشی مهارت های ابراز وجود و آموزش مهارت های اجتماعی در بهبود بهداشت روانی دانش آموزان دوره متوسطه و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی

عاشور محمد کوچکی؛ رسول کرد نوقابی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1385، ، صفحه 121-145

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5974

چکیده
  این پژوهش با هدف یافتن روش هایی برای بهبود بهداشت روانی دانش آموزان دبیرستانی شهرستان گنبد کاووس انجام شد که دارای طرح آزمایشی پیش آزمون به همراه گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزانی تشکیل می دادند که در سال تحصیلی ۸۳-۸۲ در یکی از دبیرستان های شهر گنبد کاووس ثبت نام کرده و مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه اولیه این ...  بیشتر

تأثیر میزان دانش معلم از موضوع تدریس بر نحوه بیان مطالب و یادگیری دانش آموزان

اسماعیل بیابانگرد؛ رسول کرد نوقابی؛ علی اکبر سیف

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1384، ، صفحه 13-33

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5958

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر میزان دانش معلم از موضوع تدریس بر نحوه بیان مطالب مورد تدریس و نیز بر یادگیری دانش آموزان بوده است. بدین منظور، ۲۰ دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی به عنوان سخنران، یک مطلب درسی را به ۲۰۰ دانش آموز سال اول دبیرستان با روش سخنرانی آموزش دادند. پیش از این آموزش، به ۱۰ نفر از سخنرانان در گروه مسلط و ۱۰ نفر در گروه ...  بیشتر