مقایسه مهارت نوشتاری در میان دانش آموزان پایه اول دبستان با و بدون تجربه ی پیش از دبستان

عطیه شهودی‏مژدهی؛ فرخنده مفیدی؛ حمید علیزاده

دوره 9، شماره 28 ، تیر 1392، ، صفحه 2-14

چکیده
  پژوهش حاضر به مقایسه مهارت نوشتاری کودکان با و بدون تجربه پیش دبستانی در پایه ی اول دبستان و ارائه راهکارهای مناسب می‌پردازد. در این پژوهش علّی- مقایسه‌ای، جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه اول دبستان در شهر تهران است که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شده است؛ بدین صورت که نمونه‌ای با حجم 60 دانش‌آموز کلاس اول دبستان ...  بیشتر

مقایسه پیشرفت مهارت نوشتن در دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و عادی پایه اول ابتدایی

حمید علیزاده؛ طاهره بهمنی

دوره 3، شماره 8 ، شهریور 1386، ، صفحه 115-134

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2007.6013

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه پیشرفت مهارت نوشتن در دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و عادی پایه اول ابتدایی انجام شده است. روش: در این پژوهش، روش مورد استفاده، علی مقایسه ای و جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه اول ابتدایی در شهر فسا است که از کلی مدارس ابتدایی، ۶ مدرسه دخترانه و پسرانه و از هر مدرسه ۵ دانش آموز عادی (مجموعا ...  بیشتر