واکاوی پذیرش نوآوری‏های برنامه درسی در نظام آموزش عالی (مورد مطالعه: آئین‏نامه بازنگری برنامه درسی دانشگاه‏های ایران)

محبوبه خسروی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ حسن ملکی؛ داریوش نوروزی

دوره 9، شماره 27 ، فروردین 1392، ، صفحه 136-168

چکیده
  این مقاله ضمن ارائه مدل مناسبی برای بررسی نوآوری‏های برنامه درسی، به آسیب شناسی نوآوری در مدل‏های مختلف پذیرش نوآوری در برنامه درسی می‏پردازد. هدف پژوهش بررسی و واکاوی وضعیت نوآوری‏های برنامه درسی در مرحله اجرا است. برای این منظور پس از بررسی عوامل و عناصر موثر بر پذیرش نوآوری در برنامه درسی نظام آموزش عالی ایران با استفاده ...  بیشتر

بررسی میزان همخوانی برنامه‎درسی قصد‎ شده، اجرا شده و کسب ‎شده مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان

حسن ملکی؛ علی دلاور؛ غلامعلی احمدی؛ محسن حاجی‎تبار فیروزجائی

دوره 8، شماره 26 ، دی 1391، ، صفحه 106-154

چکیده
  پژوهش حاضر میزان همخوانی برنامه ‎درسی قصد ‎شده، اجرا‎ شده و کسب ‎شده مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان در شهر تهران را مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش از نوع پژوهش‎های توصیفی- تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل، اعضای شورای برنامه‎ریزی مطالعات اجتماعی، مدیران، معلمان، سرگروه‎های آموزشی و دانش‎آموزان سال ...  بیشتر

ساختار کتاب درسی و رویکرد حل مسئله

حسن ملکی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1385، ، صفحه 147-163

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5975

چکیده
  به منظور تهیه و تدوین برنامه ها و کتاب های درسی ، تولید دانش به عنوان یک راهبرد بسیار مهم باید مورد توجه قرار گیرد. تهیه و تولید مواد آموزشی نقش بسیار مهمی در یادگیری و همچنین در ارتقاء و افزایش مهارتهای تفکر دارند. از این رو، مهارت های تفکر، در طراحی و تولید مواد آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، هشت فرآیند برای تفکر، یعنی ...  بیشتر