مدل یادگیری معنادار دانشجویان در تبدیلات لاپلاس

الهه امینی‌فر؛ کبری بهاءلو هوره

دوره 8، شماره 26 ، دی 1391، ، صفحه 36-45

چکیده
  هدف: پژوهش ‏حاضر به‌ منظوریافتن مفاهیم تشکیل‌‏دهنده تبدیلات لاپلاس و رابطه بین‏ آنها جهت ارائه مناسب آموزشاین مبحث و یادگیری معناداردانشجویان انجام گرفته است.روش:این پژوهش از نوع بنیادی به‌شمار می‌آید. جامعهآماری تحقیق کلیه دانشجویان رشته‌های علوم ‌پایه و فنی- مهندسی دانشگاه آزاد نجفآباد در سال تحصیلی 90-89 است. با استفاده ...  بیشتر