نقش مؤلفه‏های انتظار- ارزش بر پیشرفت شیمی دانش‏آموزان

فخری‏السادت حسینی؛ سیاوش طالع‏پسند؛ ایمان ا... بیگدلی

دوره 6، شماره 18 ، مهر 1389، ، صفحه 40-73

چکیده
  هدف: این مطالعه با هدف بررسی رابطه ارزش تکلیف، باورهای توانایی- انتظار، درک دشواری تکلیف، منبع کنترل و پیشرفت قبلی با پیشرفت بعدی شیمی و آزمون مدل اکلز و ویگفیلد انجام شد. روش: به همین منظور 200 دانش‏آموز دختر پایه سوم (119 نفر رشته تجربی و 81 نفر رشته ریاضی) به صورت نمونه‏گیری تصادفی چند مرحله‏ای از میان دبیرستان‏های دولتی شهر تهران ...  بیشتر