نویسنده = جمهری، دکتر فرهاد
تعداد مقالات: 3
1. ساخت و اعتباریابی آزمون فرافکن تصویری برای سنجش دلبستگی در کودکان 12-6 ساله

دوره 4، شماره 12، تابستان 1387، صفحه 124-144

دکتر سیمین رونقی؛ دکتر علی دلاور؛ دکتر حسن احدی؛ دکتر فرهاد جمهری


2. رابطۀ بین مشابهت و مکمل بودن در ابعاد اصلی شخصیتی زوجین با رضایتمندی زناشویی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1386، صفحه 70-85

علی محمدزاده ابراهیمی؛ دکتر فرهاد جمهری؛ دکتر احمد برجعلی