تدوین مدل ساختاری سازگاری اجتماعی براساس خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد خانواده با میانجی گری راهبردهای فراشناختی

جمال شیخ احمدی؛ فرزاد زندی؛ مریم اکبری؛ یحیی یار احمدی

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، ، صفحه 281-305

https://doi.org/10.22054/jep.2020.48974.2859

چکیده
  از آنجا که زندگی به طور مداوم در حال تغییر است و انسان با چالش­های تازه وزیادی روبه­رو می­شود، بنابراین سازگاری با خود و محیط اطراف برای موجود زنده یک ضرورت می­باشد. هدف از این تحقیق تدوین مدل ساختاری سازگاری اجتماعی بر اساس خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد خانواده با میانجگری راهبردهای شناختی بود. روش پژوهش همبستگی از نوع تحقیقات ...  بیشتر

بررسی میزان همخوانی برنامه‎درسی قصد‎ شده، اجرا شده و کسب ‎شده مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان

حسن ملکی؛ علی دلاور؛ غلامعلی احمدی؛ محسن حاجی‎تبار فیروزجائی

دوره 8، شماره 26 ، دی 1391، ، صفحه 106-154

چکیده
  پژوهش حاضر میزان همخوانی برنامه ‎درسی قصد ‎شده، اجرا‎ شده و کسب ‎شده مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان در شهر تهران را مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش از نوع پژوهش‎های توصیفی- تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل، اعضای شورای برنامه‎ریزی مطالعات اجتماعی، مدیران، معلمان، سرگروه‎های آموزشی و دانش‎آموزان سال ...  بیشتر

نقش پیش بینی کننده سبک های فرزند پروری و حرمت خود در شادکامی دانشجویان

سولماز دبیری؛ علی دلاور

دوره 7، شماره 20 ، تیر 1390، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22054/jep.2011.6031

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی شادکامی براساس حرمت خود و سبک های فرزند پروری در دانشجویان بود. بدین منظور 350 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های حرمت خود روزنبرگ، شیوه های فرزند پروری بورای (فرم مادر) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود. برای تعیین و ...  بیشتر

بررسی روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان

علیرضا پیرخائفی؛ احمد برجعلی؛ علی دلاور؛ حسین اسکندری

دوره 6، شماره 17 ، تیر 1389، ، صفحه 88-108

چکیده
  زمینه:درمرور دیدگاه‏های موجود سلامت روان نگاهی یکپارچه برای ارتباط دادن مفاهیم خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن به سلامت روان دیده نمی‏شود. هدف: این پژوهش به منظور تعیین روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان تحت یک مدل یکپارچه انجام شد.روش پژوهش:طرح پژوهش از نوع همبستگی بود و تحلیل داده‏ها با استفاده ...  بیشتر

ساخت و هنجار یابی آزمون هوش هیجانی بر اساس نظریه های موجود و فرهنگ بومی برای دانش آموزان شهرستان ارومیه

فیروزه سپهریان؛ علی دلاور

دوره 3، شماره 8 ، تیر 1386، ، صفحه 29-47

https://doi.org/10.22054/jep.2007.6009

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، پاسخ به این سوال است که آیا می توان بر اساس نظریه های موجود و فرهنگ بومی برای نوجوانان ایرانی آزمون هوش هیجانی ساخت و سپس آن را برای جامعه ایران هنجاریابی کرد؟ برای این منظور ابتدا نظریه های هوش هیجانی مورد مطالعه قرار گرفتند و با هم مقایسه شدند. سپس در حوزه های مختلف مولفه هایی انتخاب شدند. سوالاتی در ارتباط با مولفه ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین ادراک مدیران از زیردستان و سبک مدیریتی آنان در دبیرستان های دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۸۳ - ۱۳۸۲

علی دلاور؛ اعظم قنبریان

دوره 3، شماره 7 ، فروردین 1386، ، صفحه 27-48

https://doi.org/10.22054/jep.2007.6002

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ادراک مدیر از زیردستان و سبک مدیریت می باشد جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران و دبیران مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۸۳-۱۳۸۲ بوده که با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای تعداد ۵۰ مدیر و ۲۵۰ دبیر از پنج منطقه انتخاب شده است. این بررسی با استفاده از پرسشنامه ...  بیشتر

ساخت، اعتبار یابی و تحلیل عاملی مقیاس سنجش علایق شغلی و بررسی رابطه بین رشته تحصیلی و پست سازمانی با آزمون ساخته شده بین کارکنان زن و مرد سازمان های دولتی در شهر تهران

محبوبه عبادی؛ علی دلاور

دوره 2، شماره 6 ، دی 1385، ، صفحه 65-86

https://doi.org/10.22054/jep.2007.5996

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال ساخت، اعتبار یابی و بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس سنجش علایق شغلی است . برای رسیدن به این هدف بر اساس نظریه هالند مشاغل طبقه بندی شدند و برای هر طبقه شغلی، چند شغلی که نمونه جامعی از تمام مشاغل آن طبقه شغلی بودند انتخاب شدند. از مقیاس مشاغل آزمون هالند نیز جهت بررسی «روایی ملاکی» استفاده شد. جهت اجرای پژوهش ...  بیشتر

هنجاریابی آزمون هوشی آدمک گودیناف بر روی دانش آموزان 6 تا ۱۱ ساله شهر ساوه

علیرضا جعفری؛ علی دلاور

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1385، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5985

چکیده
  ۱- هدف پژوهش: چون آزمون هوش گودیناف که برای اندازه گیری هوشی کودکان ساخته شده تا به حال در ایران هنجاریابی نشده است، در این پژوهش سعی شده، پس از مطالعه ویژگی های آزمون (پایایی، اعتبار و ...) برای آزمون مذکور هنجار مناسب تهیه شود. ۲- روش نمونه گیری: در این پژوهش از روش نمونه برداری چند مرحله ای استفاده شد و گروه نمونه را ۵۹۰ نفر شامل (۲۳۱ پسر ...  بیشتر

مقایسه میزان کارایی درمان شناختی رفتاری، روش خود – یاری (کتاب درمانی) و کنش متقابل این دو روش در افزایش میزان رضایت زناشویی زوجین

کرم افشارنیا؛ علی دلاور

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1385، ، صفحه 13-30

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5976

چکیده
  این پژوهش به بررسی و مقایسه میزان کارایی درمان شناختی رفتاری، روش خود یاری و کنش متقابل این دو روش (روش شناختی رفتاری روش خود یاری) در افزایش رضایت مندی زندگی زناشوئی زوجین پرداخته است. پژوهش حاضر، به صورت آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون گروه کنترل اجرا شده است. بدین منظور از بین زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد کرمانشاه، ...  بیشتر

مقایسه فرسودگی شغلی و سلامت روان کارگران شاغل در بخش های دارای شرایط فیزیکی سخت و سایر بخش ها در کارخانه های سیمان کشور

علی دلاور؛ علی زلقی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1384، ، صفحه 55-70

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5960

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه سلامت روان و فرسودگی شغلی کارگران شاغل در بخش های دارای شرایط فیزیکی سخت (کوره و آسیاب سیمان) و سایر بخش های کارخانه های سیمان است. جامعه پژوهش عبارت است از کلیه کارخانه های سیمان تحت پوشش شرکت سیمان فارس و خوزستان. فرضیه های اصلی پژوهش عبارتند از: ۱- فرسودگی شغلی در کارگران بخش های کوره و آسیاب سیمان بیشتر از سایر ...  بیشتر

هنجارهای فیزیولوژیکی و روان شناختی کودکان ۲ تا ۷ ساله استان لرستان

علی دلاور

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1384، ، صفحه 47-72

https://doi.org/10.22054/jep.2005.5952

چکیده
  هدف این پژوهشی، تعیین هنجارها در زمینه های رشد شناختی، فیزیولوژیکی، عاطفی و اجتماعی برای کودکان ۲ تا ۷ ساله ساکن در شهرهای مختلف استان لرستان بوده است. نتایج نشان داد در مجموع میانگین وزن کودکان ۱۸ تا ۲۴ ماهه در مقیاس کیلوگرم 600/10 و اندازه دور سر و قد آنها به ترتیب 5/44 و 9/66 سانتیمتر است و این اندازه ها در گروه کودکان 25 تا 30 ماهه به 2/12 کیلوگرم ...  بیشتر