فراتحلیل اثر بازی‏های رایانه‏ای بر زمان واکنش انتخابی، حافظه کاری و تجسم فضایی

احمد علی جدیدیان؛ حسن پاشا شریفی؛ حمزه گنجی

دوره 9، شماره 28 ، تیر 1392، ، صفحه 58-70

چکیده
  بازی‏ها‏ی رایانه‏ای به یکی از پر طرفدارترین روش‏ها‏ی سرگرمی و بازی در بین کودکان و نوجوانان تبدیل شده و هرروز بر تنوع آنها افزوده می‏شود. پژوهش‏ها‏ی زیادی در چند سال گذشته در مورد این بازی‏ها‏نشان می‏دهد انجام حتی کوتاه مدت آنها توانایی‏ها‏ی شناختی چون تجسم فضایی، حافظه دیداری، زمان واکنش و سرعت پردازش را بهبود ...  بیشتر