روانشناسی یادگیری
مدل‌یابی روابط خوش‏بینی تحصیلی، هیجان‌ها و تعامل معلم ـ دانش‏آموز

غلامرضا امیری دهج؛ امید شکری؛ جلیل فتح آبادی

دوره 20، شماره 71 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jep.2023.68772.3661

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه‌ای هیجانات معلم در رابطة خوش‏بینی تحصیلی معلمان و رابطة بین‌فردی معلم ـ دانش‏آموز انجام شد. در پژوهش همبستگی حاضر، 306 معلم به مقیاس خوش‏بینی تحصیلی معلمان (وولفولک هوی، هوی و کارز، 2008)، سیاهه هیجانات معلم (چن، 2016) و پرسشنامه تعامل معلم (لارداسمی و کنی، 2001) پاسخ دادند. از روش آماری مدل‌یابی معادله ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
مقایسه خودکارآمدی و هیجانات معلم در آموزش غیر حضوری و ادراک از حضوری در همه گیری کووید 19

هدی عباسی؛ جلیل فتح آبادی؛ حسین پورشهریار؛ فاطمه رشیدی پور

دوره 19، شماره 70 ، دی 1402، ، صفحه 60-101

https://doi.org/10.22054/jep.2023.63626.3504

چکیده
  هدف و زمینه: اگرچه آموزش از راه دور در ایران پدیده ای نوین است، اما سال هاست که این روش آموزشی در جهان رواج و مورد استقبال قرار گرفته است. روش جدید و نسبتا ناشناخته این روش آموزشی در کشور، ضرورت بررسی نقاط قوت و ضعف آن را نشان می دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه خودکارآمدی و عواطف معلمان در آموزش از راه دور و ادراک از آموزش حضوری در اپیدمی ...  بیشتر

تجربه زیسته دانش‌آموزان از پدیده بی‌انگیزگی تحصیلی: یک مطالعه پدیدارشناختی

فاطمه رشیدی پور؛ امید شکری؛ جلیل فتح آبادی؛ حسین پورشهریار

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، ، صفحه 197-234

https://doi.org/10.22054/jep.2020.46348.2761

چکیده
  اگر چه محققان مختلفی مانند کلر (2018) کوشیده‌اند با توسعة مدل‌های نظریِ جامعی مانند مدل طراحی انگیزشی، فهم روان‌شناسان و متخصصان تربیتی را از تمایز در نیمرخ انگیزشی یادگیرندگان تعمیق بخشند، اما به دلیل تأکید صرف بر پارادایم تجربه­گرایی و تمرکز محض بر منطق پژوهش‌های کمی، به‌طور مسلم در فرایند توسعة برنامه‌های آموزشی برای تقویت ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
بررسی نوسانات کارآمدی چرخه های شبانه روزی و هفتگی منطق ریاضی دانش آموزان دوره متوسطه

امیدعلی محمدویردی؛ مسعود شریفی؛ جلیل فتح آبادی؛ وحید نجاتی

دوره 14، شماره 50 ، دی 1397، ، صفحه 113-130

https://doi.org/10.22054/jep.2019.39297.2564

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نوسانات الگوی چرخه های روزانه و هفتگی منطق ریاضی دانش آموزان انجام شد. روش: روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری دانش آموزان دختر پایه یازدهم علوم انسانی شهر خدابنده در سال تحصیلی 1396-1397 به تعداد 167 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 36 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، مدت دو هفته به صورت چرخشی در دو ...  بیشتر

سبک زندگی تحصیلی سلامت‌محور: ایده‌ای نوظهور در روان‌‌شناسی سلامت تحصیلی

پروین صالح زاده؛ امید شکری؛ جلیل فتح‌آبادی

دوره 13، شماره 46 ، دی 1396، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/jep.2018.8474

چکیده
  مرور مبانی نظری و شواهد تجربی پیرامون آخرین تحرکات فکری در محدوده تلاش محققان علاقه‌مند به قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت، ضرورت واکاوی بیش‌ازپیش دلایل تمایزدهنده مدل‌های رفتاری منتخب به­وسیله فراگیران در محیط‌های پیشرفت را به‌وضوح مورد تأکید قرار می‌دهد. مطالعه مدل‌های رفتاری مزبور از طریق تلاشی سیستماتیک با هدف تمرکز بر ...  بیشتر

رابطه عزت نفس ناپایدار و ترس از ارزیابی منفی با خود ناتوان سازی در نوجوانان دانش آموز تهرانی

اسمعیل آزادی؛ جلیل فتح آبادی

دوره 9، شماره 29 ، مهر 1392، ، صفحه 23-46

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6100

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط عزت نفس ناپایدار و ترس از ارزیابی منفی با خود ناتوان سازی در نوجوانان دانش آموز بود. در یک مطالعه مقطعی 386 دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی از شهر تهران و در سال تحصیلی 90-89 انتخاب شدند که نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای بود. و مقیاس خود ناتوان سازی جونز و رودوالت (SHE)، مقایس عزت نفس ناپایدار چاپرول، روسیو ...  بیشتر