بررسی استفاده از رویکرد کلاس معکوس در آموزش عالی: یک مرور نظام‌مند

احسان طوفانی نژاد؛ منیژه هوشمندجا؛ آزاد الله کرمی

دوره 15، شماره 53 ، آذر 1398، ، صفحه 183-224

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.41007.2643

چکیده
  اصلاحات در آموزش عالی به دلیل ظهور فناوری‌های جدید نیازمند تغییر در آموزش سنتی است. رویکرد کلاس معکوس می‌تواند راه‌حلی برای چنین تغییرات آموزشی جهت ایجاد محیط یادگیری فردی دانشجومحور باشد. این رویکرد که یک نوع از یادگیری تلفیقی است، آموزش سنتی و برخط را با استفاده از هر دو محیط داخل و خارج از کلاس حضوری به‌گونه‌ای مؤثر تلفیق کرده ...  بیشتر