رابطه ی شیوه‌های فرزندپروری و تاب‌آوری با شادکامی دانش‌آموزان

ناصر جعفرزاده

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، ، صفحه 67-82

چکیده
  چکیدهزمینه: شیوه فرزندپروری، ‌عاملی تعیین‌کننده و اثرگذار است که نقش مهمی را در آسیب‌شناسی روانی و رشد کودکان ایفا می‌کند و کیفیت رابطه والد-کودک اثر معناداری روی عزت‌نفس، شادکامی و بهزیستی افراد دارد. هدف: هدف این پژوهش، تعیین رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری با تاب‌آوری و شادکامی دانش‌آموزان بود. روش: روش پژوهش حاضر همبستگی بود. ...  بیشتر