نویسنده = رحیمیان، حمید
تعداد مقالات: 2
1. توسعه مدیران شرکت ملی گاز ایران مبتنی بر الگوی شایستگی

دوره 13، شماره 43، بهار 1396، صفحه 59-73

10.22054/jep.2017.7761

عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ علی دلاور؛ سعید غیاثی ندوشن؛ فخرالسادات هاشمیان


2. هوش سازمانی، عامل رشد سازمان یادگیرنده

دوره 11، شماره 36، تابستان 1394، صفحه 131-149

حمید فاتحی؛ حمید رحیمیان