اقتدار معلم، اضطراب، افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

حسین اسکندری؛ حمید درودی؛ فرزانه بهرامی

دوره 11، شماره 35 ، فروردین 1394، ، صفحه 105-121

چکیده
  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، معلم (مربی) را تحت عنوان اسوه امین و بصیر توصیف کرده است. ازجمله ویژگی‌های کلیدی معلم، برخورداری او از انواع مطلوب اقتدار و پرهیز از انواع نامطلوب آن است. معمولاً از دودسته کلی اقتدار حقوقی-محتوایی و صوری-وجودی به ترتیب به‌عنوان مطلوب و نامطلوب نام‌برده می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین انواع اقتدار ...  بیشتر