نقد و بررسی روش تصورات ذهنی هدایت شده سیمونتن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه خاتم

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تصورات ذهنی هدایت شده یک روش ذهنی است که بر پایه استفاده آگاهانه از قوه تخیل برای ایجاد تغییرات سریع در جسم و روح استوار است. برای اجرای این تکنیک شیوه های مختلفی وجود دارد. لیکن در روش سیمونتن تلقینات آگاهانه مثبت و مستقیم درباره مبارزه با بیماری و بدست آوردن سلامتی استفاده می شود. این روش که برای بیماران سرطانی مورد استفاده قرار می گیرد دارای امتیازاتی از جمله سادگی، اجرای کوتاه مدت، عدم نیاز به تجهیزات ویژه برای برگزاری جلسات می باشد. لیکن با مشکلاتی چون عدم توانایی بیماران در تصور صحنه های ارائه شده توسط درمانگر، خستگی و دلزدگی آنان بر اثر تکراری بودن محتوای جلسات و همچنین نیاز به محیطی آرام برای اجرا که در بیمارستان های کشور به سختی فراهم می شود نیز روبروست. لذا پیشنهاد می شود بیمارستان ها مکان ساکت و مناسبی را برای اجرای جلسات در نظر بگیرند، درمانگران قبل از شروع کار بیماران را با آناتومی بدن آشنا سازند، به نظر آنها درباره تعداد جلسات لازم برای ایجاد تغییر و فاصله مناسب بین جلسات احترام بگذارند و از جلسات متنوع با محتوای متفاوت بهره بگیرند.

کلیدواژه‌ها