بررسی واژه تربیت در قرآن و سنت (نقدی بر بکارگیری واژه تربیت در معانی دینی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی واژه تربیت در متون اسلامی است به این منظور فرآن کریم، نهج‏البلاغه، صحیفه سجادیه وکتب ادعیه و مجموعه بحارالانوار به عنوان جامعه در نظر گرفته شد و نمونه در اینجا همان جامعه بوده است. پس از بررسی کامل این متون، این نتیجه حاصل شد که واژه تربیت از ریشه ربو و به معنای بزرگ کردن است و نه به معنایی که امروز از تربیت برداشت می‏شود و منظور رشد و شکوفایی استعدادها و توانمندی‏های فرد است.

کلیدواژه‌ها


احیاء علوم الدین ، امام ابی حامد محمد بن محمد الغزالی ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت ، لبنان
الاختصاص ، شیخ مفید ، ابوعبدالله محمد بن محمد البغدادی ، دار المفید ، بیروت ، لبنان ، 414 ه‌ق
ادب الدنیا و الدین ، ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب البصری الماوردی ، مطبعه الامریه قاهره ، مصر ، 1337ه‌ق
اصول کافی ، تالیف : ثقه الاسلام ابی جعفر بن محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی ، شرح و ترجمه : سیدجوادمصطفوی ، انتشارات علمیه اسلامیه ، تهران
بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار ، الشیخ محمد باقر المجلسی ، موسسه الوفاء ، بیروت ، لبنان ، 1403 ه ق
تاریخ یعقوبی ، احمد بن یعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح الکتاب العباسی معروف به یعقوبی ، دار صادر و دار بیروت ، بیروت ، لبنان ، 1379 ، ه ق
الترغیب و الترهیب من الحدیث الشریف ، الامام الحافظ زکی الدین عبدالعظیم بن المنذری ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت ، لبنان ، 1388 ه ق
التفسیر الکبیر ، الامام الفخر الرازی ، مکتب الاسلامی ، قم ، 1414 ه ق
تنبیه الغافلین فی الموعظه باحادیث سید الانبیاء و المرسلین ، ابی لیث نصر بن محمد بن احمد بن ابراهیم فقیه سمرقندی حنفی،دارالمعرفه ، بیروت ، لبنان
الخصال ، اب جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی معروف به شیخ صدوق ، ترجمه سید احمد قهری زنجانی ، انتشارات علمیه اسلامیه ، تهران
غرر الحکم و درر الکلم ، عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی متوفی 510 ه ق ، شرخ خوانساری ، دانشگاه تهران ، بهمن 1366
فروع کافی ، ثقه الاسلام الکلینی ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق ، دار الکتب الاسلامیه ، تهران 1367 ه ش
فی تفسیر القرآن ، علامه سید محمد حسین طباطبائی ، ترجمه سید محمد باقر موسوی ، کانون انتشارات محمدی ، تهران 1363 ه‌ش
المحاسن ، ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد البرقی ، دارالکتب الاسلامیه ، قم
نهج البلاغه ، ابوالحسن محمد بن ابی احمد معروف به سید رضی ، ترجمه و شرح فیض الاسلام ، تهران 1351
وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ، شیخ محمد بن الحسن الحرالعاملی ، احیاء التراث العربی ، بیروت ، لبنان ، 1391