کلیدواژه‌ها = حمایت اجتماعی
تعداد مقالات: 5
2. پیش بینی انگیزه پیشرفت بر اساس سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی در دختران دانش آموز

دوره 14، شماره 49، پاییز 1397، صفحه 139-151

10.22054/jep.2018.8243.1312

سمانه بهزادپور؛ زهرا سادات مطهری؛ فرامرز سهرابی


3. مقایسه تاب آوری و حمایت اجتماعی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی شهر تهران

دوره 12، شماره 40، تابستان 1395، صفحه 1-15

10.22054/jep.2016.5445

یوسف کریمی؛ محمود خباز؛ یوسف حبیبی؛ نادر کریمیان